Wystawa fotograficzna Pełnosprawny - Niepełnosprawny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
zaprasza na wystawę fotograficzną
„Pełnosprawny - niepełnosprawny”

 

Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Podaruj trochę słońca”
w Starkowej Hucie

 

której celem jest uświadomienie,
że dzieci niepełnosprawne mają pełne prawo
do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

 

Wystawa dostępna będzie w siedzibie
Forum Inicjatyw Społecznych MOPS
w Tczewie przy ul. Łaziennej 5
w dniach od 3 do 9 listopada 2010r. w godz. od 1400 do 1900

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.