Wakacyjne Warsztaty Banku Czasu 2012

W ramach realizacji działań projektu „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości” w okresie od 14 – 25 maja 2012, we współpracy z Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie przeprowadzone zostały po raz kolejny „Wakacyjne Warsztaty Banku Czasu”, w których udział wzięło 22 beneficjentów.

 

 

W ramach przygotowanego harmonogramu działań Bankowicze jak co roku uczestniczyli w niekonwencjonalnych formach spędzania czasu wolnego, wzięli udział w przygotowanych warsztatach teatralnych, warsztatach z psychologiem na temat oddziaływania, relacji oraz zależności rodzinno/międzypokoleniowych, warsztatach poświęconych tworzeniu drzewa genealogicznego oraz zabawom integracyjnym z dziećmi ze świetlicy Środowiskowo – Sąsiedzkiej PKPS przy ul. Zamkowej, warsztatach malowania na szkle i decoupage, - tematyka prac była iście anielska: „Mój anioł stróż”, „Anioły w sztuce i literaturze”.

 

 

Ponadto Bankowicze wzięli udział w podchodach po Starym Mieście, w ramach których zorganizowane zostały gry i zabawy zadaniowe.

 

Wśród zapewnionych atrakcji beneficjenci uczestniczyli również w wyjeździe integracyjnym do Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, w którym obejrzeli i poznali rośliny pochodzące z różnych obszarów Ziemi, gatunki chronione, wśród których znalazły się rośliny wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Zbiory roślinne uczestnicy mogli podziwiać w specjalnie podzielonych działach: ekologicznym, roślin leczniczych, roślin ozdobnych, arboretum i zadrzewienia.

 

Celem wyjazdu było między innymi zainteresowanie uczestników botaniką, przyrodą, ekologią oraz projektowaniem zieleni.

 

Dodatkowymi atrakcjami zaplanowanymi dla beneficjentów były zabawy taneczno - integracyjne na rozpoczęcie i zakończenie Wakacyjnych Warsztatów Banku Czasu, będących wzorcowym przykładem nowatorskich działań promujących wzajemność i zaradność społeczną wśród osób starszych.

 

Celem warsztatów obok zagospodarowania czasu wolnego osób starszych zagrożonych wyuczoną bezradnością, było także ukazanie możliwości rozwoju osobistego, wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia, wzmacnianie poczucia własnej wartości, promowanie spójnego społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku i tolerancji różnych grup społecznych, pozbawionego stereotypów i wzajemnych uprzedzeń.