Uroczyste otwarcie Forum Inicjatyw Społecznych

W dniu 9 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie świeżo wyremontowanych pomieszczeń Forum Inicjatyw Społecznych.

W placówce w ramach projektu „Społeczna od-nowa” działać będzie Centrum Wspierania rodziny w którym uzyskać będzie można wsparcie w postaci warsztatów dla rodzin, pomocy psychologicznej oraz poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami. Jednocześnie w Forum Inicjatyw Społecznych działać będzie także Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie będą realizowane działania z zakresu animacji społeczności naszego miasta. Będzie można skorzystać z szerokiej oferty działań animacyjnych i warsztatowych. Animatorzy, w tym szczególna grupa Seniorów będą inicjatorami działań oraz czuwać będą nad ich realizacją.