Kawiarenka dla Seniora „Cafe Senior”

Projekt zakładający prowadzenie kawiarenki dla osób starszych realizowany jest od początku 2006 roku w ramach współpracy z ZM PKPS w Tczewie.

Kawiarenka łączy ideę stworzenia miejsca przyjaznego osobom starszym z corocznie wdrażanym programem aktywizacji lokalnego środowiska seniorów w zakresie kulturalno-społecznym, edukacyjnym. Kawiarenka dla seniora Cafe Senior to cykliczne spotkania tematyczne realizowane w ramach corocznego programu współtworzonego w partnerstwie z Forum Inicjatyw Społecznych. Program jest realizowany dla grupy osób w wieku 50+ mieszkających w Tczewie. Spotkania odbywają się w dwóch grupach – czwartkowej i piątkowej przez cały rok. Uczestnicy/czki spotkań posiadają imienne karty członkowskie. Spotkania prowadzone są przez animatorki oraz zaproszonych gości – specjalistów w wielu tematycznych dziedzinach. W ramach kawiarenki zapewniony jest słodki poczęstunek przy kawie. Do najczęściej wykorzystywanych form aktywności należą zajęcia aktywizujące i integracyjne oparte na metodzie pracy warsztatowej, spotkania poetyckie, muzyczne, autorskie, poradnictwo specjalistyczne, spotkania tematyczne z gośćmi specjalnymi. Kawiarenka jest miejscem, w którym osoby starsze nawiązują kontakty towarzyskie, spotykają się z liderami społecznymi, specjalistami z różnych dziedzin, współtworzą grupę samopomocy, uczestniczą w wielodziedzinowych zajęciach warsztatowych, biorą udział w dziedzinowych formach aktywności. Seniorzy mają wpływ na tworzenie programów cotygodniowych „kawiarenek”. Obecnie z programu korzysta blisko 200 osób starszych.

Osoby w wieku 50+ mieszkające w Tczewie zapraszamy na spotkania w kawiarence w każdy czwartek i piątek o godz. 14:00.
Miejsce spotkań: Forum Inicjatyw Społecznych MOPS przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie