Bank Czasu na II Spotkaniu Kociewiaków

„Bank Czasu – Bankiem Życzliwości”  to przykład działań promujących ruch samopomocy oraz oparcie społeczne dla osób niewychodzących z domu  ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Zapewnia on także odpowiednie warunki dla aktywności seniorów, jest bogatą w wartości formą interesującego wolontariatu oraz alternatywą dla bezowocnego  spędzania wolnego czasu, sposobem wzmocnienia poczucia własnej wartości,  rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności. Aktywność realizowana poprzez uczestnictwo w Banku Czasu jest zdolnością do podejmowania działań, to energia która stwarza szansę na kontaktowanie i porozumiewanie się z innymi ludźmi, należąca do podstawowych potrzeb człowieka.

17 sierpnia b.r. Bankowicze promowali projekt na II Spotkaniu Kociewiaków w Pelplinie. Dla uczestników projektu Bank Czasu-Bankiem Życzliwości podejmowane formy aktywności stanowią swoistą receptę na aktywne starzenie się i poczucie społecznej akceptacji. Wszystkie podejmowane działania miały na celu zaprezentowanie społeczeństwu, że starość może być szczęśliwa, pełna marzeń i działań.