Forum Inicjatyw Społecznych

Forum Inicjatyw Społecznych jest placówką działającą w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie od 1 lipca 2003r. Celem jego powołania jest pobudzenie społeczności lokalnej do większej aktywności i stworzenie szansy na rozwój społeczny mieszkańców. Forum to atrakcyjna oferta dla osób kreatywnych, które pragną włączyć się w tworzenie prężnej społeczności lokalnej.

Forum Inicjatyw Społecznych jest miejscem skupiających osoby pragnące działać na rzecz swojego obszaru miasta, miejsca, które jest ich domem.

Takie działania wymagają rozglądnięcia się po bliższej i dalszej okolicy, czy są bratnie dusze (a zazwyczaj są), które chętnie podejmą współpracę.

W FIS-ie realizowane są działania polegające na:

  • identyfikowaniu i analizowaniu potrzeb społecznych, problemów społecznych i potencjału społecznego,
  • tworzeniu warunków ułatwiających wzajemną współpracę na rzecz dobra wspólnego,
  • planowaniu i zarządzaniu strategii rozwoju lokalnego w tym zaspokajania potrzeb społecznych i rozwiązywania problemów społecznych,
  • zachęcaniu do wypracowywania nowych rozwiązań, korzystnych dla społeczności lokalnej oraz jej członków, wspieraniu członków społeczności lokalnej w tym liderów,
  • mobilizowaniu do samoorganizacji społecznej, zachęcanie do nauki i osobistego rozwoju.

Ulepszanie środowiska lokalnego powinno się wyrażać nie tylko w świadomości społecznej (nastawień, postaw, poglądów), ale przede wszystkim w konkretnych działaniach: podejmowaniu inicjatyw samopomocowych, wolontariatu, uruchamianiu działalności samorządowej. Naszym zadaniem koordynowanie poczynań różnych osób czy instytucji, zapewnienie przepływu informacji między osobami a instytucjami, prowadzenie instruktażu dla dobrowolnych uczestników działań aktywizujących, inspirowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców dla ich dobra.