Zaproszenie do złożenia ofert

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji  dla  40 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 11.05.2016 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Do pobrania: pełna treść ogłoszenia