Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku od 9 do 15 lat oraz w wieku od 3 do 5 lat. W ramach projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 10.08.2017 do godz. 10.00 na adres i.bylicka@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia