Zaproszenie do składania ofert

 
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 2 dwugodzinnych warsztatów psychoedukacyjnych dla grupy od 5-15 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W ramach projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. 
 
Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 19.10.2016 do godz. 12.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.