Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi wsparcia i aktywizacji rodzin w ramach zadań asystenta rodziny w projekcie pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

 

pobierz: pełna treść ogłoszenia