Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie w terminie od 14.01.2019-15.06.2019 roku 120 godzin indywidualnych konsultacji z zakresu neurologopedii dla 6 do 9 osób (dzieci) uczestniczących w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 09.01.2019 do godz. 10.00 na adres i.bylicka@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020