Zakładanie konta w portalu Emp@tia

Spis treści

Jak działają wnioski elektroniczne w portalu Emp@tia?

Jak rozpocząć korzystanie z portalu Emp@tia?

Rejestracja konta w portalu Emp@tia

Potwierdzenie konta użytkownika Profilem Zaufanym

Posiadamy już konto w Emp@tii - co dalej?

W poprzednim artykule opisaliśmy dla Państwa jak założyć Profil Zaufany, który jest narzędziem niezbędnym do podpisania wniosku składanego drogą elektroniczną. Aby móc w pełni go wykorzystać, należy jedynie wypełnić właściwy formularz, podobnie jak „tradycyjny” papierowy formularz wniosku o odpowiednie świadczenie i przesłać go do naszego ośrodka. Umożliwia to portal o nazwie Emp@tia. Zamieszczone są tam wszystkie niezbędne formularze.

Są nimi odpowiednio wnioski o przyznanie:

  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
  • świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego)
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • świadczeń z programu Rodzina 500+
  • a od 1 lipca 2018 roku, również świadczeń z programu Dobry Start - 300 dla ucznia

Najprościej ujmując, aby złożyć wniosek elektronicznie, należy odwiedzić portal Emp@tia, wypełnić właściwy formularz wskazując ośrodek, do którego jest kierowany, podpisać Profilem Zaufanym i wysłać.

Jak działają wnioski elektroniczne w portalu Emp@tia?

Formularze dostępne w portalu Emp@tia mają postać interaktywną, oznacza to, że nie pobieramy ich na swój komputer ani nawet nie drukujemy. Otwarcie i ich wypełnienie następuje bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej. To pozwoliło na zastosowanie w nich odrobinę przyjaźniejszych dla użytkowników rozwiązań, zamiast tradycyjnych, licznych rubryczek. Zamiast tego, formularze wypełniane są przy pomocy czegoś w rodzaju "asystenta" - formularz uzupełnia się "krok po kroku - pytanie po pytaniu", na bieżąco sprawdzane i wskazywane są ewentualne błędy, a w wielu miejscach odnaleźć można niezbędne wskazówki i wyjaśnienia, które pisane są w przystępny dla Państwa sposób. Dzięki temu, wypełnienie formularza wniosku jest mniej skomplikowane i czasochłonne niż wypełnienie wniosku "tradycyjnego".

Ponadto gotowy, wypełniony i zapisany formularz umieszczany jest w tzw. skrzynce nadawczej, z której wysyłany jest w dowolnym momencie, na życzenie. Natomiast przed jego wysłaniem można uzupełnić go załącznikami, którymi mogą być zeskanowane bądź nawet sfotografowane dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Opis skrzynki nadawczej przedstawimy Państwu w dalszej części artykułu. Przyjrzyjmy się teraz, jak rozpocząć korzystanie z portalu Emp@tia.

Jak rozpocząć korzystanie z portalu Emp@tia?

Rejestracja konta w portalu Emp@tia

Portal Emp@tia wymaga, aby każdy jego użytkownik posiadał swoje własne konto, służące do wypełnienia i wysyłania swoich wniosków. Rozpoczniemy więc od założenia konta.

Odwiedzamy adres internetowy: https://empatia.mpips.gov.pl/

W portalu znajdziemy szereg zakładek / odnośników zawierających wiele przydatnych informacji, ta związana z formularzami wniosków opisana jest jako "eWnioski", w górnej części strony:

Klikamy odnośnik "eWnioski", zostajemy przeniesieni do właściwej zakładki:

Aby rozpocząć rejestrację konta, w górnej części ekranu wybieramy polecenie "Logowanie / Zakładanie konta".

Zostajemy przeniesieni do właściwej zakładki:

W oknie głównym tej zakładki dostępne są dwie sekcje:

Pierwsza: Wybierz metodę logowania do portalu
Dostępne są dwie opcje. W tej chwili obie pomijamy, przechodząc do drugiej sekcji na tej stronie. Z poleceń w sekcji pierwszej skorzystamy później, aby wejść / zalogować się do portalu, już po założenia konta.
Druga: Rejestracja,
Zawiera polecenie rejestracji konta użytkownika portalu Emp@tia. Osobom, które już zdobyły swój profil zaufany może nasunąć się myśl, że tych wszystkich kolejnych rejestracji jest zbyt dużo i jest to zbyt skomplikowane. Otóż, rejestracja w portalu Emp@tia w całości opiera się na "zaufaniu" do Profilu Zaufanego. Mówiąc prościej nie wymaga ani osobnych loginów, ani haseł oprócz tych, które związane są z samym profilem. To co dzieje się przy rejestracji w Emp@tii można opisać jeszcze prościej, na przykład tak: "- Poproszę o założenie konta w Emp@tii, oto mój Profil Zaufany. - Bardzo proszę, oto Pani / Pana skrzynka, przy kolejnej wizycie prosimy o okazanie swojego Profilu Zaufanego". Jest tak dlatego, że profil oprócz swojego podstawowego zadania - służenia jako "podpis" - jest również nośnikiem danych o osobie, która ich używa, a więc w procesie rejestracji można użyć wszystkich jego funkcji / informacji jednocześnie. Dzięki temu proces rejestracji skraca się do kilku kliknięć.

A zatem, wybieramy przycisk "Rejestracja" i przechodzimy do kolejnego etapu, w którym wybieramy przycisk z opisem "Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP".

Potwierdzenie konta użytkownika Profilem Zaufanym

Po wybraniu Profilu Zaufanego zostajemy przeniesieni do strony logowania do usługi Profilu Zaufanego.:

W tym miejscu dostępny jest formularz logowania do usługi Profilu Zaufanego. Jak mogą Państwo zobaczyć wydaje się on być podzielony na dwie części. Po lewej znajduje się pole "login" i "hasło", po prawej znajdują się ikony banków. Lewa strona formularza, służy do logowania dla osób, które założyły Profil Zaufany i potwierdziły go wizytą w urzędzie. Po prawej znajdują się polecenia logowania, dla osób, które potwierdziły swój Profil Zaufany przy pomocy bankowości elektronicznej.

Należy zalogować się we właściwy dla siebie sposób, korzystając odpowiednio z lewej lub prawej strony formularza.

Niezależnie od sposobu logowania do Profilu Zaufanego, po zalogowaniu pojawi się podsumowanie:

Widoczne tu są dane, jakie są przypisane do naszego Profilu Zaufanego i jakie zostaną użyte do utworzenia konta w portalu Emp@tia. Formularz ten nie wymaga uzupełnienia już żadnych pól, możemy go potwierdzić, klikając niebieski przycisk "Podpisz profilem zaufanym".

Po wybraniu polecenia "Podpisz profilem zaufanym" pojawi się okienko, proszące nas o podanie kodu jednorazowego, który dotrze do nas na jeden z wybranych przez nas sposobów (sposób dostarczania kodów jednorazowych określa się w formularzu wniosku o Profil Zaufany)

Wpisanie kodu jest ostatnią czynnością konieczną do założenia konta w portalu Emp@tia.

Posiadamy już konto w Emp@tii - co dalej?

Skoro posiadamy już konto w portalu Emp@tia warto przyjrzeć się temu, jakie funkcje ono posiada.

Wróćmy teraz na stronę portalu Emp@atia:

Możemy zalogować się na konto użytkownika, klikamy odnośnik "Logowanie / Zakłdanie konta", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

Pojawi się nam już znana strona, na której wcześniej wybraliśmy polecenie rejestracji konta:

Wybieramy polecenie "Zaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego".

Okno główne portalu Emp@tia zawiera już możliwość wybrania właściwego formularza wniosku do złożenia - od rozpoczęcia składania wniosku dzieli nas tak na prawdę tylko jedno kliknięcie! Wszystkie dostępne formularze ułożone są w postaci ikon, a wybranie któregoś z nich uruchomi "asystenta", który przeprowadzi nas przez procedurę złożenia wniosku.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbowali Państwo samodzielnie wypełnić taki wniosek. Proces rejestracji wniosku można w każdej chwili przerwać chociażby zamykając okno przeglądarki internetowej lub wybierając polecenie "Przerwij rejestrację wniosku" - dostępne jest ono zawsze w prawym, górnym rogu podczas wypełniania wniosku. Co więcej, możliwe jest już teraz wypełnienie wniosku, który Państwa interesuje i zapisanie go na swoim koncie, a wysłanie go dopiero w dniu po 1 lipca 2018r. - wniosek zapisany w taki sposób "poczeka". Po 1 lipca mogą Państwo zalogować się ponownie i już tylko wysłać wypełniony wcześniej formularz.

Uwaga!

Podstawową funkcjonalnością konta w portalu Emp@tia jest oczywiście składanie wniosków elektronicznych o przyznanie świadczeń. Możliwa jest również, co wydaje się być równie ważne, dalsza korespondencja w swojej sprawie z naszym ośrodkiem.

Przykładowo, przy składaniu wniosku o świadczenia z programu Rodzina 500+ na wszystkie dzieci, w sytuacji, w której obowiązani są Państwo udokumentować własne dochody, nie dołączyli Państwo do wniosku dokumentu potwierdzającego uzyskanie dochodu, czyli np. zaświadczenia od pracodawcy o wysokości uzyskanego dochodu. Nasz pracownik może poinformować Państwa o tym fakcie, na przykład telefonicznie. Po uzyskaniu właściwego dokumentu nie muszą go Państwo dostarczać osobiście. Wystarczy go zeskanować i w takiej postaci przesłać bezpośrednio przez swoje konto w portalu Emp@tia. Polecenie "Koresponduj w sprawie" dostępne jest w skrzynce nadawczej, przy każdym wysłanym przez Państwa wniosku. Dokument przesłany w taki sposób jest tak samo ważny jak wtedy, gdy byłby dostarczany przez Państwa osobiście. Dodatkową zaletą jest fakt, że mogą Państwo go "nadać" ze swojego konta o dowolnej porze, z całkowitym pominięciem kolejek!

Aby wszystkie etapy pracy z wnioskiem i możliwości portalu Emp@tia były najbardziej dostępne, w menu bocznym widnieją odnośniki:

Panel ogólny
Ten odnośnik otwiera okno główne, w którym dostępne są formularze wniosków.
Dokumenty
Tutaj dostępne są wszystkie polecenia dotyczące formularzy wniosków. Oprócz poleceń umożliwiających otwarcie nowego formularza widnieją tam:
  • Dokumenty wysłane - dla wniosków wysłanych do ośrodka,
  • dokumenty robocze - dla wniosków wypełnionych, zapisanych, ale jeszcze nie wysłanych,
  • Skrzynka odbiorcza - zawiera informacje / korespondencję, które zostały przesłane z naszego ośrodka do Państwa
Dokumenty RKZ
Ten odnośnik zawiera polecenia związane z rejestrem żłobków i klubów dziecięcych m.in. formularze wniosków o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu opiekunów dziennych. Ta zakładka nie zawiera informacji, które można przesłać elektronicznie do naszego ośrodka, pominiemy jej omówienie.
Zmiana danych
Zawiera dane osób użytych we wniosku. Każdy z wniosków wymaga uzupełnienia pełnym danymi wnioskodawcy (osoby, która składa wniosek w swoim imieniu), a także pozostałych członków rodziny. Dane o wnioskodawcy i członkach rodziny uzupełnione w pierwszym wniosku zostają zapisane. Przy kolejnym wypełnianiu wniosku dane osób można pobrać z listy zapisanych danych - nie ma konieczności wprowadzania ich od nowa.
Ustawienia
Tutaj dostępne są ustawienia konta użytkownika. Do najważniejszych z nich należą ustawienia powiadomień. Domyślnie powiadomienia są włączone, co oznacza, że w przypadku, w którym na skrzynkę użytkownika wpłynie nowy dokument - np. korespondencja z naszego ośrodka, otrzymają Państwo powiadomienie do swojej skrzynki email.

W niniejszym artykule chcieliśmy przybliżyć Państwu podstawową funkcjonalność konta w portalu Emp@tia, jaką jest możliwość złożenia wniosku o dowolne świadczenie. Mamy nadzieję, iż zachęci to Państwa do skorzystania z oferty portalu Emp@tia i doświadczenia na własnej skórze, że ubieganie się o świadczenia może być dużo łatwiejsze niż wypełnianie tradycyjnego formularza.

W kolejnych artykułach przedstawimy Państwu jak „krok po kroku” złożyć e-wnioski o konkretne świadczenia.

Czekamy również na Państwa pytania!

Specjalnie dla Państwa uruchamiamy skrzynkę mailową pytania@mops.tczew.pl – na którą mogą wysyłać Państwo pytania dotyczące elektronicznego składania wniosków. Odpowiedzi na pytania publikować będziemy w naszych artykułach i na stronie internetowej: mops.tczew.pl/ewnioski