Wnioski o świadczenia wychowawcze - ważne terminy

Przypominamy wszystkim rodzinom, które chcą dalej korzystać ze świadczenia wychowawczego, że od 1 października 2017 trwa nowy okres zasiłkowy i wnioski o to świadczenie przyjmowane są od 1 sierpnia 2017.

Rodziny, które zdążyły złożyć wniosek do końca sierpnia, będą miały zagwarantowaną ciągłość płatności świadczenia, nie będzie przerwy – pierwsza wypłata świadczenia na nowy okres zasiłkowy nastąpi w październiku 2017.

Jeżeli wniosek został we wrześniu lub październiku, przyznane zostaną świadczenia za październik, ale możemy je dostać z wyrównaniem w listopadzie.

Uwaga!
Jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie lub później, ustalenie prawa do świadczeń obejmuje miesiące od momentu złożenia wniosku.

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku,
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2017, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2018.

Uwaga!
Złożenie wniosku po 31 października skutkuje ewentualnym przyznaniem świadczenia wychowawczego od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego 2018 roku.