Unieważnienie rozeznania rynku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. 1-go Maja 8, stosownie do art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164) informuje, że unieważnia rozeznanie rynku – na przeprowadzenie grupowych warsztatów dla 20 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku z mało precyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia.

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem. Jednocześnie zapraszamy do składania ofert na ponownie zamieszczone ogłoszenie na w/w zadanie.

Pobierz: pełna treść informacji