Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

   W Polsce  po raz  kolejny  obchodzić będziemy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

W trakcie akcji,  w dniach od 20 lutego do 25 lutego 2012r. w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w całym kraju odbędą się bezpłatne dyżury specjalistów.

 

Idea tygodnia związana jest z Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym  22 lutego  ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, monitorowania sytuacji pokrzywdzonych i poprawy ich położenia.

 

Akcja ta została podjęta, by przypominać o cierpieniu i potrzebie ochrony interesów osób pokrzywdzonych przemocą przeciwko życiu i zdrowiu,  jak również o konieczności niesienia im pomocy. Założeniem akcji jest, aby każdy mógł uzyskać informację na temat uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu lub o sposobie załatwienia swojej sprawy.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym serdecznie  zaprasza mieszkańców Tczewa do   skorzystania  z  oferty bezpłatnego poradnictwa specjalistów oraz  warsztatów    dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w   ramach  „ Tygodnia Pomocy  Ofiarom Przestępstw” w dniu 21.02.2012r. w godz. 10.00 do 18.00, w Forum Inicjatyw Społecznych MOPS w Tczewie.

 

 Program:

1.Warsztaty psychologiczne:  „Czy nadal chcesz o tym milczeć?”od  godz. 10.00 do 12.00. 

2.Poradnictwo specjalistyczne: od  godz. 12.00 do 18.00  ( możliwość składania  wniosków  o leczenie alkoholowe,  składania  zawiadomień o popełnieniu przestępstwa)

specjaliści:  prokurator, funkcjonariusz policji, radca prawny, specjalista pracy socjalnej, kurator sądowy,  pedagog, psycholog, członek  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

 

 

                                                                                              Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy  Społecznej w Tczewie

                                 Julita Jakubowska