Terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego

Terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego

Listopad 2018:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 27 listopada 2018r.
2. od G do K 28 listopada 2018r.
3. od L do R 29 listopada 2018r.
4. od S do Ż 30 listopada 2018r.

Grudzień 2018:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 11 grudnia 2018r.
2. od G do K 12 grudnia 2018r.
3. od L do R 13 grudnia 2018r.
4. od S do Ż 14 grudnia 2018r.

Styczeń 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 29 stycznia 2019r.
2. od G do K 30 stycznia 2019r.
3. od L do R 31 stycznia 2019r.
4. od S do Ż 25 stycznia 2019r.

Luty 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 26 lutego 2019r.
2. od G do K 27 lutego 2019r.
3. od L do R 28 lutego 2019r.
4. od S do Ż 22 lutego 2019r.

Marzec 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 26 marca 2019r.
2. od G do K 27 marca 2019r.
3. od L do R 28 marca 2019r.
4. od S do Ż 29 marca 2019r.

Kwiecień 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 30 kwietnia 2019r.
2. od G do K 24 kwietnia 2019r.
3. od L do R 25 kwietnia 2019r.
4. od S do Ż 26 kwietnia 2019r.

Maj 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 28 maj 2019r.
2. od G do K 29 maj 2019r.
3. od L do R 30 maj 2019r.
4. od S do Ż 31 maj 2019r.

Czerwiec 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 25 czerwca 2019r.
2. od G do K 26 czerwca 2019r.
3. od L do R 27 czerwca 2019r.
4. od S do Ż 28 czerwca 2019r.

Lipiec 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 30 lipca 2019r.
2. od G do K 31 lipca 2019r.
3. od L do R 25 lipca 2019r.
4. od S do Ż 26 lipca 2019r.

Sierpień 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 27 sierpnia 2019r.
2. od G do K 28 sierpnia 2019r.
3. od L do R 29 sierpnia 2019r.
4. od S do Ż 30 sierpnia 2019r.

Wrzesień 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 24 września 2019r.
2. od G do K 25 września 2019r.
3. od L do R 26 września 2019r.
4. od S do Ż 27 września 2019r.

Październik 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 25 października 2019r.
2. od G do K 29 października 2019r.
3. od L do R 30 października 2019r.
4. od S do Ż 31 października 2019r.

 

Wypłaty świadczeń na konto bankowe realizowane są do ostatniego dnia danego miesiąca.

Uwaga!

Nie później niż od 8 sierpnia 2018r. dostawcy usług płatniczych tj.:

- banki krajowe

- oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych

- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

zobowiązani są do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego.

Dostęp do rachunku podstawowego pozwoli na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych). Dostawca usług płatniczych obowiązany jest do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych w zakresie krajowych transakcji płatniczych nieodpłatnie. Szczegółowe informacje dot. podstawowego rachunku płatniczego dostępne są na stronie Komisji Nadzoru Finansowego