Spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie informuje, że od dnia 29.05.2017r. w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie przy ul. Łaziennej 5 odbywać się będą cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Data Godzina Osoba prowadząca
29 maja 2017r. 13.30 - 15.00 prawnik MOPS w Tczewie
6 czerwca 2017r. 13.30 - 14.30

Przewodnicząca Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tczewie

12 czerwca 2017r. 13.30 - 15.00 przedstawiciel Policji w Tczewie
20 czerwca 2017r. 13.00 - 14.00 przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tczewie