Spotkania dla osób uwikłanych w problem przemocy

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie informuje, że od dnia 7.05.2018r. w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie przy ul. Łaziennej 5 odbywać się będą cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

 

Data godzina osoba prowadząca
7.05.2018 900-1030 prawnik MOPS w Tczewie
14.05.2018 900-1030 prawnik MOPS w Tczewie
21.05.2018 900-1030 przedstawiciel Policji w Tczewie
29.05.2018 900-1030 przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tczewie
4.06.2018 900-1030 psycholog MOPS w Tczewie
11.06.2018 900-1030 psycholog MOPS w Tczewie
18.06.2018 900-1030 psycholog MOPS w Tczewie
25.06.2018 830-1000 Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tczewie