Przypominamy! Ważne terminy!

Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”, natomiast wrzesień 2018 był ostatnim miesiącem, w którym wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na podstawie dotychczas złożonego wniosku (wniosku złożonego w roku 2017).

Przypominamy, że aby otrzymać świadczenie na pełen okres wniosek trzeba złożyć do końca października. Jeśli wniosek złożymy później, np. w listopadzie czy grudniu, świadczenie przyznane będzie od miesiąca jego złożenia, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Świadczenie Dobry Start

Składając wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć również wniosek o świadczenie Dobry Start. Przyjmowanie wniosków o to drugie świadczenia trwa do końca listopada 2018. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Aktualne formularze wniosków do pobrania, wydrukowania i złożenia w naszym ośrodku znajdą Państwo pod adresem: https://mops.tczew.pl/wnioski/

Mogą Państwo również skorzystać z najszybszego sposobu na złożenie wniosku - drogą elektroniczną, szczegóły w zakładce: https://mops.tczew.pl/ewnioski