Ostrzeżenie dla mieszkańców Tczewa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ostrzega, że na ternie miasta Tczewa znów pojawiają się osoby podszywające się za pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Należy zachować ostrożność i wylegitymować te osoby w obecności rodziny lub sąsiadów.

Istnieje możliwość telefonicznego sprawdzenia tożsamości pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie, pod numerem telefonu 58 777 00 20.

Wszystkie niepokojące sygnały lub zdarzenia prosimy zgłaszać Policji:

Komenda Powiatowa Policji w Tczewie

ul. Kasprowicza 9, 83-110 Tczew

tel. 58 530 82 22