Konferencja podsumowująca realizację projektu „Bank Czasu - Bankiem Życzliwości” w roku 2011

28 grudnia 2011 roku w Tczewie odbyła się coroczna konferencja podsumowująca realizację projektu „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości”, umożliwiającego w oparciu o ideę ruchu samopomocy osobom starszym i niepełnosprawnym dzielenie się wolnym czasem, umiejętnościami, wspieranie w codziennych czynnościach, rozwijanie zainteresowań. Projekt promuje aktywność społeczną, wychodząc poza stereotypy związane z pojęciem „starości i niepełnosprawności” – wzmacnia społeczność lokalną poprzez aktywizację mieszkańców do wzajemnej pomocy oraz pracy, nauki i zabawy.

 

Na wstępie konferencj koordynator projektu, Julita Jakubowska - dyrektor MOPS w Tczewie, zaprezentowała działania projektowe zrealizowane w mijającym roku, przypomniała najważniejsze wydarzenia, przedstawiła dane statystyczne z całorocznej wymiany usług, jak również osiągnięcia i zadania Bankowiczów realizowane na rzecz rozwoju ruchu samopomocy wśród osób niepełnosprawnych i starszych miasta Tczewa.

 

Następnie beneficjentki Anna Rutkowska oraz Mieczysława Maliszewska podzieliły się swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w projekcie, a animator Osiedlowego Banku Czasu Stare Miasto - Os. Staszica – Iwona Belka, podczas panelu tematycznego „Aktywni przez całe życie”, zaprezentowała pozytywne aspekty form aktywności działań Banku Czasu dla lepszego funkcjonowania oraz zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacji ruchowej poprzez taniec oraz muzykoterapii.

 

Kolejnym punktem konferencji było wyróżnienie za godną naśladowania postawę aktywności społecznej na rzecz rozwoju ruchu samopomocy i kreowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i starszych w naszym mieście 10 najaktywniejszych uczestników działań projektowych, którzy w ciągu całego roku wypracowali największą liczbę danych usługo - godzin.

 

Punktem kulminacyjnym spotkania był występ Zespołu „Fisolki” – muzykoterapii Banku Czasu, który zaśpiewał pastorałki „Tam gdzie Ty, Jezu malusieńki”, „Dzień jeden w roku”.

 

W konferencji uczestniczyły ogółem 82 osoby, wśród których znaleźli się między innymi partnerzy projektu.

 

 

Nagrody Banku Czasu

 

  • I nagroda w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON „Równe szanse, równy dostęp” (2007)
  • Wyróżnienie w konkursie ANTEK przyznane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej (2009)
  • Tytuł Samorządu Równych Szans dla miasta Tczewa przyznany przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego (2011)
  • Wyróżnienie w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania – usługi społeczne przyznane przez Związek Miast Polskich w_partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (2011)