Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie począwszy od 27.04.2020r. pracownicy Ośrodka (zatrudnieni w siedzibie Ośrodka przy ulicy 1 Maja 8 oraz w Zespole Interdyscyplinarnym przy ulicy Łaziennej 5) pracować będą w godzinach 7.15- 15.15.

Nie ulegają zmianie ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów. W dalszym ciągu wszelkie sprawy i zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, drogą mailową, za pośrednictwem poczty oraz poprzez skrzynkę podawczą, dostępną w godzinach 8.00-15.15, zlokalizowaną w wejściu głównym budynku Ośrodka przy ul. 1 Maja 8. Korespondencja powinna być przekazana do skrzynki w kopercie ze wskazaniem danych kontaktowych, w tym nr telefonu.

Osobisty kontakt będzie możliwy wyłącznie w budynku MOPS przy ul. 1 Maja 8 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu i umówieniu spotkania (daty, godziny).

Kasa MOPS od maja 2020 czynna będzie w każdy pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca oraz w każdy wtorek w godzinach 12.00-14.00.

Poniżej przypominamy dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
ul. 1 Maja 8
83-110 Tczew
tel. (58) 777 00 20, (58) 777 00 30
fax (58) 532 60 63
E-mail: sekretariat@mops.tczew.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. (58) 532 73 90, 728-671-331.

Zespół Interdyscyplinarny
tel. (58) 530 22 2, 662 622 587
E-mail: zi@mops.tczew.pl

Zespół Opiekuńczy MOPS

tel. (58) 531 30 35 wew. 31
E-mail: zo.niepodleglosci@mops.tczew.pl

Pomoc psychologiczna – dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-.15.00
tel. 734-601-731