Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze interesantów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zwraca się z prośbą o uiszczanie zobowiązań i należności na rzecz Ośrodka bezpośrednio na rachunek bankowy Ośrodka, a nie w kasie MOPS.
Nr rachunku: 30 1240 1242 1111 0010 0224 8566