Inwestuj w aktywną starość – bank czasu jako dobra praktyka

Bank Czasu to modelowy przykład działań promujących ruch samopomocy wśród osób starszych i niepełnosprawnych. Istotą działania „Banku Czasu-bankiem Życzliwości” jest wzajemna wymiana usług i pomocy pomiędzy jego uczestnikami w formie bezgotówkowej. Umożliwia dzielenie się swoim wolnym czasem i umiejętnościami w ramach katalogu usług, przy czym każda godzina pracy ma taką samą wartość. W katalogu znajdują się usługi rozwijające różne formy aktywności osób niepełnosprawnych i starszych - od pomocy w wykonaniu czynności życia codziennego (np. drobne prace domowe, w tym naprawy, gotowanie, odwiedziny w domu, praca w ogródku, pomoc w organizowaniu imprez rodzinnych, spacery, pomoc w wykonaniu czynności urzędowych) przez czynności na rzecz społeczności (np. pomoc w prowadzeniu punktu informacji nt. rewitalizacji, przeprowadzanie badań i diagnoz społecznych, animacja w ramach wizyt domowych oraz w przestrzeni miejskiej, dyżury przy Telefonie Bankowicza, tworzenie tematycznych grup wsparcia, organizacja miejskich inicjatyw, konferencji, debat) do działań rozwijających wiedzę i praktyczne umiejętności (udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera z dostępem do Internetu, obsługi Skype i Gadu-Gadu, warsztatach nt. zdrowego stylu życia, nt. metod tworzenia wizerunku, przygotowujące do wystąpień publicznych, zajęcia rekreacyjne, muzykoterapia).

 

Bank Czasu-Bankiem Życzliwości został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2011. Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

 

Projekt jest ponadto laureatem pierwszej nagrody w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy program działań realizowanych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych "Równe szanse, równy dostęp 2007" ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Dołącz do Banku Czasu przy Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie, ulica Łazienna 5, tel. 58 530-22-20. Zapisz się na bezpłatne zajęcia dla seniora z zakresu profilaktyki starzenia się, poprawiające aktywność psychofizyczną i promujące zdrowy styl życia: kręgle, boule, nordic wal king, darty, gry komputerowe rozwijających umysł „Brain Trainer - myśl szybciej i efektywniej”, tenis stołowy, masaż, zajęcia muzykoterapii, warsztaty kulinarne oraz z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń m.in.: aparatu cyfrowego, korzystania z Internetu, instruktaże komputerowe, nauka języków obcych (j. angielski, j.włoski).