Elektroniczny wniosek o zasiłek rodzinny

Przedstawiamy Państwu kolejny artykuł z cyklu poświęconemu ubieganiu się o świadczenia przez Internet. Dzisiejszy artykuł dotyczy ubiegania się o zasiłek rodzinny.

Warto zauważyć, że inaczej niż świadczenia z programu Rodzina 500+, zasiłek rodzinny posiada szereg dodatków, które odzwierciedlają wsparcie rodzin w konkretnym zakresie. Są to np. dodatek z tytułu urodzenia dziecka bądź rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego. Tym samym formularz wniosku o zasiłek rodzinny może wydawać się być "dłuższy", jego wypełnieniu towarzyszyć będzie większa, niż w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze liczba rubryk. Zachęcamy jednak do złożenia wniosku drogą elektroniczną. Formularz wniosku o zasiłek rodzinny posiada wiele wspólnych punktów z wnioskiem o świadczenie wychowawcze, ponadto jego układ jest dużo bardziej czytelny niż wniosku tradycyjnego. Elektroniczny formularz przeprowadzi Państwa przez całą procedurę "krok po kroku", służąc po drodze wskazówkami i podpowiedziami.

Przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny konieczne jest zbadanie, czy spełniają Państwo kryterium dochodowe. Podobnie jak przy wnioskowaniu o świadczenie wychowawcze, zasadą jest "zbadanie" dochodów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Dla zbliżającego się okresu zasiłkowego 2018/2019 jest to rok 2017. Ten rok nazywamy "rokiem bazowym". Ponieważ jednak dochody członków Państwa rodzin ulegają zmianom, część dochodów zostaje utracona, lub uzyskiwane są nowe źródła dochodu, nieistniejące w roku bazowym, konieczne jest uwzględnienie tych zmian. Najprościej mówiąc, podstawą ustalenia Państwa prawa do świadczenia jest sytuacja dochodowa Państwa rodziny w roku bazowym, z uwzględnieniem zmian mających miejsce w lub po tym roku. Ma to na celu ustalenie prawa do świadczeń w oparciu o możliwie najbardziej aktualną sytuację materialną rodziny.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące dochodów znajdą Państwo w zakładce: Utracone i uzyskane dochody, zakładka dostępna jest tutaj.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasiłku rodzinnego uzyskają Państwo tutaj, dodatki do zasiłku rodzinnego opisaliśmy dla Państwa szczegółowo tutaj.

W poprzednich artykułach przedstawiliśmy już Państwu jak:

 • Zdobyć Profil Zaufany, artykuł dostępny tutaj
 • Założyć konto w portalu Emp@tia, artykuł dostępny tutaj
 • Złożyć: elektroniczny wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+, na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, artykuł dostępny tutaj
 • Złożyć: elektroniczny wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+, na wszystkie dzieci w rodzinie, artykuł dostępny tutaj

Spis treści

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Użycie Profilu Zaufanego

Otworzenie formularza wniosku

Wskazówki do wniosku

Adresowanie wniosku

Wybór okresu zasiłkowego

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Krok 1: Skład rodziny

Krok 2: Dane dzieci, dodatki do zasiłku rodzinnego - część 1

Krok 2: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

Krok 2: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Krok 2: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Krok 2: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Krok 3: Dodatki do zasiłku rodzinnego - część 2

Krok 3: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Krok 3: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Krok 3: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Krok 4: Oświadczenia do wniosku

Krok 5: Dochody rodziny i oświadczenia

Krok 5: Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Krok 5: Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Krok 5: Oświadczenie o dochodach opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej

Krok 5: Oświadczenie o utraconych bądź uzyskanych dochodach

Krok 5: Oświadczenie o koordynacji i oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Krok 6: Podsumowanie formularza

Widok dokumentów roboczych

Wybór sposobu podpisania wniosku

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Aby rozpocząć składanie wniosku drogą elektroniczną, musimy skorzystać z konta użytkownika w portalu Emp@tia.

We wcześniejszym artykule opisaliśmy dla Państwa jak założyć konto użytkownika w portalu Emp@tia.

Aby wysłać elektroniczny wniosek o przyznanie świadczeń należy opatrzyć go "podpisem elektronicznym", na co pozwala Profil Zaufany, opisany dla Państwa tutaj: Jak założyć Profil Zaufany?

Rozpoczynamy od odwiedzenia strony: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

Klikamy przycisk "Wyślij wniosek korzystając z Profilu Zaufanego".

Użycie Profilu Zaufanego

Użycie Profilu Zaufanego

Zostajemy przeniesieni do strony logowania do usługi Profilu Zaufanego.

Po lewej znajduje się formularz logowania dla osób, które założyły Profil Zaufany i potwierdziły go w Punkcie Potwierdzającym - aby kontynuować należy podać tam swój login i hasło do usługi Profilu Zaufanego.

Po lewej znajduje się formularz logowania dla osób, które założyły Profil Zaufany i potwierdziły go przy pomocy bankowości elektronicznej - aby kontynuować należy kliknąć tam ikonę swojego banku i dokończyć logowanie do profilu przez bankowość elektroniczną.

Otworzenie formularza wniosku

Otworzenie formularza wniosku

Jeśli pomyślnie zalogują się Państwo na konto w portalu Emp@tia, zobaczą Państwo tzw. "Panel główny".

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku elektronicznego należy otworzyć właściwy formularz. Możemy to zrobić właśnie w "panelu głównym", bądź wybierając polecenia w bocznym menu, kolejno "Dokumenty", "Nowy dokument".

Wskazówki do wniosku

Wskazówki do wniosku

Tworząc nowy formularz wniosku portal Emp@tia prezentuje wskazówki dot. każdego z nich. Oprócz wskazówek zawartych w prezentowanym okienku warto mieć również przy sobie:

 • numer własnego rachunku bankowego, na który w przyszłości przekazywane mają być świadczenia
 • dane członków rodziny, szczególnie numery PESEL
 • dane dokumentów, którymi legitymują się dorośli członkowie rodziny - np. serię i nr dowodu osobistego lub paszportu

Ważne! Dokumenty, które dołącza się do wniosku powinny być zeskanowane. Dopuszczalne są również "fotografie" dokumentów wykonane przy pomocy smartfona, jednak wcześniej warto się upewnić, że są one wystarczająco wyraźne i czytelne.

Adresowanie wniosku

Adresowanie wniosku

Ostatnią czynnością jaką należy wykonać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku jest jego zaadresowanie.

W okienku, które się pojawi należy odszukać właściwy ośrodek, do którego kierowany jest wniosek.

Kryterium wyszukiwania jest miejscowość siedziby danego ośrodka, przykładowo nasz ośrodek ma swoją siedzibę właśnie w Tczewie. Po wpisaniu hasła "Tczew" na liście poniżej pojawią się właściwe dane adresowe do wyboru.

Wybór okresu zasiłkowego

Wybór okresu zasiłkowego

Pierwszym pytaniem, na jakie należy odpowiedzieć w formularzu wniosku dotyczy okresu zasiłkowego, na który wnioskujemy o świadczenia.

Odpowiedź dotycząca okresu od 1 listopada 2018 do 31 października 2019 oznacza "nowy" rozpoczynający się właśnie okres zasiłkowy.

Uwaga!

Jeśli wnioskują Państwo o świadczenia uzależnione od kryterium dochodowego, dla świadczeń w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018, rokiem bazowym jest rok 2016. W takiej sytuacji udokumentować należy od roku 2016, z uwzględnieniem późniejszych zmian w roku 2017 oraz 2018.

Jeśli wnioskują Państwo o świadczenia uzależnione od kryterium dochodowego, dla świadczeń w okresie od 1 listopada 2018 do 31 października 2019, rokiem bazowym jest rok 2017. W takiej sytuacji udokumentować należy od roku 2017, z uwzględnieniem późniejszych zmian w roku 2018.

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Przechodzimy do właściwego wypełnienia formularza wniosku.

Pierwszy etap wniosku to uzupełnienie danych osoby wnioskującej o świadczenia. Uzupełniamy wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe.

Krok 1: Skład rodziny

Krok 1: Skład rodziny

W dalszej części formularza, znajdującej się poniżej danych wnioskodawcy znajdują się dane o składzie Państwa rodziny. Uzupełniamy je klikając "Uzupełnij listę osób" lub, jeśli wypełniali Państwo wcześniej formularz o przyznanie innych świadczeń, wybieramy z listy osób, powyżej przycisku "Uzupełnij listę osób".

Przy każdym z członków rodziny uzupełniamy stopień pokrewieństwa. Dodatkowo przy każdym z dzieci zapytani zostaną Państwo, czy legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku odpowiedzi twierdzącej konieczne będzie dołączenie skanu orzeczenia o niepełnosprawności, które dołączyć można poniżej, klikając przycisk "Wybierz" i wybierając właściwy plik spośród zapisanych w Państwa komputerze.

Krok 2: Dane dzieci i wnioskowane świadczenia

Krok 2: Dane dzieci i wnioskowane świadczenia

Kolejny krok dotyczy wskazania dzieci, na które wnioskują Państwo o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

Wskazanie dzieci, na które wnioskujemy o zasiłek rodzinny następuje poprzez "odhaczenie" ich na liście osób widocznej w górnej części formularza. Lista ta uzupełniona będzie dziećmi wskazanymi w kroku pierwszym, przy uzupełnianiu danych o składzie rodziny.

Po wybraniu dzieci, konieczne są odpowiedzi na serię pytań. W kroku 2 pytania dotyczą nauki szkolnej dziecka.

Najpierw musimy odpowiedzieć na pytanie: Czy wskazane dziecko uczęszcza do szkoły lub szkoły wyższej?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej poproszeni zostaniemy o podanie danych szkoły, jej nazwy oraz danych adresowych.

Krok 2: Dane dzieci i wnioskowane świadczenia

Krok 2: Dane dzieci i wnioskowane świadczenia

Dalsza część pytań dotyczy wskazania:

 • czy wnioskujemy o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • czy wnioskujemy o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 • czy wnioskujemy o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
Krok 2: Dane dzieci i wnioskowane świadczenia

Krok 2: Dane dzieci i wnioskowane świadczenia

Ostatnia część formularza dotyczy ustalenia prawa do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Dodatek ten przysługuje jednorazowo do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, w wysokości 1 000 zł.

Jeśli w składzie rodziny jest dziecko, które miałoby otrzymać ten dodatek, należy wybrać je, podobnie jak wyżej, z listy osób, która zawiera w sobie dane dzieci wskazanych w kroku pierwszym formularza.

Krok 3: Dodatki do zasiłku rodzinnego

Krok 3: Dodatki do zasiłku rodzinnego

Krok 3 zawiera dalsze pytania o wnioskowane dodatki do zasiłku rodzinnego. Pierwszym z nich jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Krok 3: Dodatki do zasiłku rodzinnego

Krok 3: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

W przypadku wnioskowania o ten dodatek poproszeni zostaną Państwo o wypełnienie sekcji formularza zawierającej informację:

 • o okresie udzielonego urlopu wychowawczego,
 • liczbie miesięcy pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • o danych pracodawcy oraz
 • czy pobierali już Państwo ten dodatek w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Krok 3: Dodatki do zasiłku rodzinnego

Krok 3: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Kolejnym dodatkiem, który został opisany w kroku 3, jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Jeśli ubiegają się Państwo o ten dodatek należy wypełnić oświadczenie, w którym:

 • należy podać swój stan cywilny
 • określić, czy wspólnie z drugim rodzicem wychowuje się bądź nie co najmniej jedno dziecko
 • należy potwierdzić, że na rzecz dziecka nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne
Krok 3: Dodatki do zasiłku rodzinnego

Krok 3: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Jeśli w kroku 1, przy danych któregoś z dzieci wskazali Państwo, że legitymuje się ono właściwym orzeczeniem o niepełnosprawności, to mogą ubiegać się Państwo o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Aby zawnioskować o ten dodatek należ wskazać właściwe dziecko na rozwijanej liście osób.

Krok 4: Oświadczenia do wniosku

Krok 4: Oświadczenia do wniosku

Po serii dosyć wyczerpujących pytań dotyczących wnioskowanych świadczeń formularz wniosku przenosi nas do sekcji, w której odpowiadamy na pytania, dotyczące sytuacji dochodowej rodziny. W kroku 4 są nimi:

Pierwsze: Czy Ty lub członkowie Twojej rodziny zapłacili alimenty na rzecz innych osób spoza rodziny?

Jeśli odpowiemy twierdząco, formularz udostępni nam pola na wpisanie łącznej kwoty alimentów zapłaconych na rzecz osób spoza rodziny. Konieczne będzie dołączenie skanów dokumentów potwierdzających ten fakt.

Drugie pytanie dotyczy wskazania organów, do których płacone były składki zdrowotne za Państwa i członków Państwa rodziny - możliwe jest wskazanie więcej niż jednego organu.

Krok 5: Dochody rodziny i oświadczenia

Krok 5: Oświadczenia do wniosku, oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Kolejna sekcja formularza, zawarta w kroku 5, zawiera oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego. W przypadku odpowiedzi twierdzącej pojawi się pole, w którym należy wpisać wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego. Ważne - istotna jest wielkość gospodarstwa z roku bazowego.

Krok 5: Dochody rodziny i oświadczenia

Krok 5: Oświadczenia do wniosku, oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Oświadczenie o osiągnięciu dochodów niepodlegających opodatkowaniu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej pojawi się tabela zawierająca pola, w których należy uzupełnić kolejno: rodzaj dochody niepodlegającego opodatkowaniu i jego wysokość.

Krok 5: Dochody rodziny i oświadczenia

Krok 5: Oświadczenia do wniosku, oświadczenie o dochodach opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej

Oświadczenie o dochodach opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej - pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku odpowiedzi twierdzącej pojawi się pole, w którym możemy dołączyć skan zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, dotyczącego osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Aby dodać skan zaświadczenia klikamy przycisk "+ Wybierz", dołączamy zeskanowany dokument, spośród dokumentów znajdujących się na naszym komputerze.

Krok 5: Dochody rodziny i oświadczenia

Krok 5: Oświadczenia do wniosku, oświadczenie o utraconych bądź uzyskanych dochodach

W tym miejscu należy złożyć kolejne dwa oświadczenia:

Oświadczenie o utraconym dochodzie. Odpowiedzi twierdzącej należy udzielić, jeśli utracili Państwo dochód, na skutek skorzystania z urlopu wychowawczego, utraty pracy, wyrejestrowania działalności gospodarczej bądź z innego powodu, opisanego w art. 3 pkt. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017, poz. 1952) - szczegółowe informacje o dochodach utraconych znajdą Państwo pod tym odnośnikiem.

Oświadczenie o uzyskanym dochodzie. Odpowiedzi twierdzącej należy udzielić, jeśli podjęli Państwo zatrudnienie, rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, uzyskali Państwo prawo do zasiłku dla bezrobotnych bądź z innego powodu, opisanego w art. 3 pkt. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017, poz. 1952) - szczegółowe informacje o dochodach uzyskanych znajdą Państwo pod tym odnośnikiem.

Krok 5: Dochody rodziny i oświadczenia

Krok 5: Oświadczenia do wniosku

Ostatnie dwa oświadczenia we wniosku dotyczą:

 • Oświadczenia czy osoba wnioskująca lub któryś z członków rodziny przebywa poza granicami kraju, np. w celach zarobkowych. Oświadczenie to służy do ustalenia czy zachodzi tzw. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Jeśli któryś z członków rodziny (lub rodzic dziecka, nawet jeśli nie jest on członkiem rodziny w rozumieniu ustawy) przebywa poza granicami kraju, konieczne jest ustalenie przez Wojewodę Pomorskiego czy do sprawy w ogóle mają zastosowanie przepisy polskiego ustawodawstwa. W takiej sytuacji nasz ośrodek przekaże Państwa wniosek do rozpatrzenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
Krok 6: Podsumowanie formularza

Krok 6: Podsumowanie formularza

Na ostatnim etapie wypełniania wniosku "asystent" prezentuje wszystkie dane wprowadzone we wniosku.

Dzięki temu mogą Państwo upewnić się, że wypełniany wniosek zawiera wszystkie informacje, które chcieli Państwo w nim zawrzeć.

Ważne! Po zakończeniu wypełniania wniosku nie ma możliwości otwarcia go ponownie do edycji i wprowadzenia koniecznych poprawek.

Jeśli konieczne jest uzupełnienie którejś z informacji klikamy przycisk "Wstecz", znajdujący się w dolnej części formularza.

Aby zakończyć wypełnianie wniosku wybieramy polecenie "Utwórz dokument".

Widok dokumentów roboczych

Widok dokumentów roboczych

Jeśli w poprzednim kroku zaakceptowaliśmy informacje wprowadzone do wniosku, zostajemy przeniesieni do zakładki "Dokumenty robocze".

Co prawda nie mamy możliwości poprawienia formularza wniosku, który wypełniliśmy w poprzednich krokach, w razie pomyłek musimy wypełnić od nowa formularz wniosku. Jeśli jednak potrzebują Państwo czasu, aby zeskanować niezbędne dokumenty, to jest to możliwe. Wniosek został już zapisany i będzie możliwy do wysłania w dowolnym momencie, w którym zdecydują się to Państwo zrobić - na przykład kolejnego lub za kilka dni.

W dolnej części formularza znajduje się sekcja "Załączniki - pliki". W tej części formularza mamy możliwość dodania kolejnych zeskanowanych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń. Kolejne załączniki dodajemy używając polecenia "Przeglądaj" i wskazując odpowiednie pliki dokumentów na naszym komputerze.

Na liście "Załączniki - pliki" znajdują się już wszystkie zeskanowane dokumenty, które zostały dołączone podczas składania kolejnych oświadczeń.

Wykaz wszystkich dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego znajdą Państwo pod tym odnośnikiem.

Wybór sposobu podpisania wniosku

Wybór sposobu podpisania wniosku

Gdy jesteśmy pewni, że wniosek został wypełniony właściwie i załączone zostały do niego wszystkie dokumenty - w postaci zeskanowanej lub w postaci "fotografii dokumentów", korzystamy z polecenia "Wyślij". Rozpoczynamy wysyłkę, korzystając z opcji podpisania wniosku Profilem Zaufanym.

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Po wybraniu polecenia "podpis ePUAP" pojawi się okno zawierające dane Państwa Profilu Zaufanego. Aby dokończyć wysyłkę formularza wniosku, należy kliknąć polecenie "Potwierdź profilem zaufanym".