Elektroniczny wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+, na drugie i kolejne dziecko w rodzinie

W poprzednich artykułach przedstawiliśmy już Państwu jak:

  • Zdobyć Profil Zaufany, artykuł dostępny tutaj
  • Założyć konto w portalu Emp@tia, artykuł dostępny tutaj

Oba artykuły, pomimo iż są obszerne, warte są przeczytania, ponieważ dzięki nim zyskają Państwo pełen dostęp do elektronicznych formularzy wniosków. Elektroniczne wnioski składane są do naszego ośrodka za pośrednictwem Internetu, docierają do nas niemal natychmiast po wysłaniu, a wypełnić je mogą Państwo w swoim domu w dogodnej dla siebie chwili. Dodatkowo, ich forma jest dużo bardziej przystępna w porównaniu do "tradycyjnych" papierowych wniosków, dostępnych jest wiele wskazówek i mechanizmów sprawdzania na bieżąco wprowadzanych informacji. Dzięki temu oszczędzą Państwo swój czas, który dotychczas w przypadku osobistej wizyty w urzędzie niejednokrotnie tracili Państwo na staniu w kolejkach.

Po raz kolejny chcielibyśmy Państwa zachęcić do składania wniosków drogą elektroniczną, zarówno za pośrednictwem bankowości elektronicznej jak i portalu Emp@tia. Oba te sposoby dają Państwu możliwość skorzystania z łatwego sposobu na wnioskowanie o świadczenia.

W przypadku portalu Emp@tia mają Państwo możliwość załatwienia każdej sprawy dostępnej w naszym ośrodku - włącznie z wnioskami o wydanie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń - na potrzeby ubiegania się o dodatki mieszkaniowe.

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu - Jak złożyć wniosek elektroniczny o świadczenie z programu Rodzina 500+ na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Spis treści

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Użycie Profilu Zaufanego

Otworzenie formularza wniosku

Wskazówki do wniosku

Adresowanie wniosku

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Krok 2: Rodzaj wniosku i dane dzieci

Krok 2: Formularz uzupełniania danych dzieci

Krok 3: Formularz składu rodziny

Krok 4: Oświadczenia do wniosku

Krok 5: Podsumowanie formularza

Widok dokumentów roboczych

Wybór sposobu podpisania wniosku

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Aby rozpocząć składanie wniosku drogą elektroniczną, musimy skorzystać z konta użytkownika w portalu Emp@tia.

We wcześniejszym artykule opisaliśmy dla Państwa jak założyć konto użytkownika w portalu Emp@tia.

Aby wysłać elektroniczny wniosek o przyznanie świadczeń należy opatrzyć go "podpisem elektronicznym", na co pozwala Profil Zaufany, opisany dla Państwa tutaj: Jak założyć Profil Zaufany?

Rozpoczynamy od odwiedzenia strony: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

Klikamy przycisk "Wyślij wniosek korzystając z Profilu Zaufanego".

Użycie Profilu Zaufanego

Użycie Profilu Zaufanego

Zostajemy przeniesieni do strony logowania do usługi Profilu Zaufanego.

Po lewej znajduje się formularz logowania dla osób, które założyły Profil Zaufany i potwierdziły go w Punkcie Potwierdzającym - aby kontynuować należy podać tam swój login i hasło do usługi Profilu Zaufanego.

Po lewej znajduje się formularz logowania dla osób, które założyły Profil Zaufany i potwierdziły go przy pomocy bankowości elektronicznej - aby kontynuować należy kliknąć tam ikonę swojego banku i dokończyć logowanie do profilu przez bankowość elektroniczną.

Otworzenie formularza wniosku

Otworzenie formularza wniosku

Jeśli pomyślnie zalogują się Państwo na konto w portalu Emp@tia, zobaczą Państwo tzw. "Panel główny".

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku elektronicznego należy otworzyć właściwy formularz. Możemy to zrobić właśnie w "panelu głównym", bądź wybierając polecenia w bocznym menu, kolejno "Dokumenty", "Nowy dokument".

Wskazówki do wniosku

Wskazówki do wniosku

Tworząc nowy formularz wniosku portal Emp@tia prezentuje wskazówki dot. każdego z nich. Oprócz wskazówek zawartych w prezentowanym okienku warto mieć również przy sobie:

  • numer własnego rachunku bankowego, na który w przyszłości przekazywane mają być świadczenia
  • dane członków rodziny, szczególnie numery PESEL
  • dane dokumentów, którymi legitymują się dorośli członkowie rodziny - np. serię i nr dowodu osobistego lub paszportu

Ważne! Dokumenty, które dołącza się do wniosku powinny być zeskanowane. Dopuszczalne są również "fotografie" dokumentów wykonane przy pomocy smartfona, jednak wcześniej warto się upewnić, że są one wystarczająco wyraźne i czytelne.

Adresowanie wniosku

Adresowanie wniosku

Ostatnią czynnością jaką należy wykonać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku jest jego zaadresowanie.

W okienku, które się pojawi należy odszukać właściwy ośrodek, do którego kierowany jest wniosek.

Kryterium wyszukiwania jest miejscowość siedziby danego ośrodka, przykładowo nasz ośrodek ma swoją siedzibę właśnie w Tczewie. Po wpisaniu hasła "Tczew" na liście poniżej pojawią się właściwe dane adresowe do wyboru.

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Przechodzimy do właściwego wypełnienia formularza wniosku.

Każdy formularz wniosku składa się łącznie z 4 do 5 kroków, a przed przejściem do kolejnego etapu sprawdzane są ew. pomyłki i wyświetlane są dodatkowe wskazówki.

Pierwszy etap wniosku to uzupełnienie danych osoby wnioskującej o świadczenia. Uzupełniamy wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe. Na tym etapie mamy możliwość wskazania numeru rachunku bankowego, na który w przyszłości wypłacane będą świadczenia.

Krok 2: Rodzaj wniosku i dane dzieci

Krok 2: Rodzaj wniosku i dane dzieci

Po uzupełnieniu danych wnioskodawcy przechodzimy do kroku 2. Wybieramy w nim, czy wnioskujemy na wszystkie dzieci w rodzinie (w takim przypadku obowiązuje kryterium dochodowe) lub czy wnioskujemy wyłącznie na drugie i kolejne dzieci w rodzinie (niezależne od dochodu). Niniejszy artykuł dotyczy ubiegania się o prawo do świadczenia wyłącznie "na drugie i kolejne dziecko", czyli sytuacji, w której nie obowiązuje kryterium dochodowe. Temu jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci w rodzinie poświęcony zostanie odrębny artykuł.

Następnie, po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytanie, uzupełniamy wniosek o dane tylko tych dzieci, na które wnioskujemy o świadczenia (drugie i kolejne).

Jeśli w składzie rodziny znajdują się inne dzieci, np. dzieci partnera / małżonka z poprzedniego małżeństwa / związku lub inne dzieci, na które nie wnioskujemy, ich dane uzupełniać będziemy w kolejnych etapach wypełniania formularza.

Aby dodać dane dziecka klikamy polecenie "Uzupełnij listę osób".

Krok 2: Formularz uzupełniania danych dzieci

Krok 2: Formularz danych dzieci

Formularz, który pojawi się po wybraniu polecenia "Uzupełnij listę osób" jest identyczny z formularzem, który służył wcześniej do uzupełnienia danych wnioskodawcy.

Uzupełniamy formularz wymaganymi danymi dzieci.

 

Krok 3: Formularz składu rodziny

Krok 3: Formularz składu rodziny

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza wniosku o dane pozostałych członków rodziny, tylko tych, których dane nie zostały uzupełnione w poprzednich krokach.

Postępujemy zgodnie ze wskazówkami, każdorazowo korzystając z formularza danych członka rodziny - identycznego jak we wcześniejszych krokach.

Ważne! Przy każdym z członków rodziny należy uzupełnić właściwy stopień pokrewieństwa.

Krok 4: Oświadczenia do wniosku

Krok 4: Oświadczenia do wniosku

Kolejnym etapem jest złożenie niezbędnych oświadczeń do wniosku.

Pierwsze oświadczenie dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy osoba wnioskująca lub któryś z członków rodziny przebywa poza granicami kraju, np. w celach zarobkowych. Oświadczenie to służy do ustalenia czy zachodzi tzw. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Jeśli któryś z członków rodziny (lub rodzic dziecka, nawet jesli nie jest on członkiem rodziny w rozumieniu ustawy) przebywa poza granicami kraju, konieczne jest ustalenie przez Wojewodę Pomorskiego czy do sprawy w ogóle mają zastosowanie przepisy polskiego ustawodawstwa. W takiej sytuacji nasz ośrodek przekaże Państwa wniosek do rozpatrzenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Drugie oświadczenie dotyczy potwierdzenia, iż, podobnie jak w przypadku każdej informacji składanej w urzędzie, są Państwo świadomi odpowiedzialności karnej w przypadku poświadczenia nieprawdy.

Krok 5: Podsumowanie formularza

Krok 5: Podsumowanie formularza

Na ostatnim etapie wypełniania wniosku "asystent" prezentuje wszystkie dane wprowadzone we wniosku.

Dzięki temu mogą Państwo upewnić się, że wypełniany wniosek zawiera wszystkie informacje, które chcieli Państwo w nim zawrzeć.

Ważne! Po zakończeniu wypełniania wniosku nie ma możliwości otwarcia go ponownie do edycji i wprowadzenia koniecznych poprawek.

Jeśli konieczne jest uzupełnienie którejś z informacji klikamy przycisk "Wstecz", znajdujący się w dolnej części formularza.

Aby zakończyć wypełnianie wniosku wybieramy polecenie "Utwórz dokument".

Widok dokumentów roboczych

Widok dokumentów roboczych

Jeśli w poprzednim kroku zaakceptowaliśmy informacje wprowadzone do wniosku, zostajemy przeniesieni do zakładki "Dokumenty robocze".

Co prawda nie mamy możliwości poprawienia formularza wniosku, który wypełniliśmy w poprzednich krokach, w razie pomyłek musimy wypełnić od nowa formularz wniosku. Jeśli jednak potrzebują Państwo czasu, aby zeskanować niezbędne dokumenty, to jest to możliwe. Wniosek został już zapisany i będzie możliwy do wysłania w dowolnym momencie, w którym zdecydują się to Państwo zrobić - na przykład kolejnego lub za kilka dni.

W dolnej części formularza znajduje się sekcja "Załączniki - pliki". W tej części formularza mamy możliwość dodania zeskanowanych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń. Kolejne załączniki dodajemy używając polecenia "Przeglądaj" i wskazując odpowiednie pliki dokumentów na naszym komputerze.

Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko znajdą Państwo pod tym odnośnikiem.

Zaakceptowane przez nas dokumenty dołączone do wniosku, widoczne są w sekcji Załączniki - pliki.

Wybór sposobu podpisania wniosku

Wybór sposobu podpisania wniosku

Gdy jesteśmy pewni, że wniosek został wypełniony właściwie i załączone zostały do niego wszystkie dokumenty - w postaci zeskanowanej lub w postaci "fotografii dokumentów", korzystamy z polecenia "Wyślij". Rozpoczynamy wysyłkę, korzystając z opcji podpisania wniosku Profilem Zaufanym.

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Po wybraniu polecenia "podpis ePUAP" pojawi się okno zawierające dane Państwa Profilu Zaufanego. Aby dokończyć wysyłkę formularza wniosku, należy kliknąć polecenie "Potwierdź profilem zaufanym".