Elektroniczny wniosek o świadczenie Dobry Start

Już od 1 lipca 2019r. można ubiegać się o świadczenia na okres zasiłkowy 2019/2020!

Taką możliwość mają Państwo jednak wyłącznie w przypadku złożenia wniosków przez Internet.

Przypominamy również, iż "tradycyjne" wnioski można składać w naszym ośrodku dopiero od dnia 1 sierpnia 2019 - szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce: Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Zachęcamy jednak, do złożenia wniosków drogą internetową - dzięki temu unikną Państwo kolejek, Państwa wniosek może zostać rozpatrzony szybciej, a wypłata świadczeń może mieć miejsce jeszcze w tym samym miesiącu!

Aby złożyć elektroniczny wniosek o świadczenie Dobry Start warto zapoznać się z naszymi poprzednimi artykułami:

 • Jak zdobyć Profil Zaufany, artykuł dostępny tutaj
 • Jak założyć konto w portalu Emp@tia, artykuł dostępny tutaj

Oba artykuły, pomimo iż są obszerne, warte są przeczytania, ponieważ dzięki nim zyskają Państwo pełen dostęp do elektronicznych formularzy wniosków. Elektroniczne wnioski składane są do naszego ośrodka za pośrednictwem Internetu, docierają do nas niemal natychmiast po wysłaniu, a wypełnić je mogą Państwo w swoim domu w dogodnej dla siebie chwili. Dodatkowo, ich forma jest dużo bardziej przystępna w porównaniu do "tradycyjnych" papierowych wniosków, dostępnych jest wiele wskazówek i mechanizmów sprawdzania na bieżąco wprowadzanych informacji. Dzięki temu oszczędzą Państwo swój czas, który dotychczas w przypadku osobistej wizyty w urzędzie niejednokrotnie tracili Państwo na staniu w kolejkach.

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu - Jak złożyć wniosek elektroniczny o świadczenie z programu Dobry Start.

Spis treści

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Użycie Profilu Zaufanego

Otworzenie formularza wniosku

Wskazówki do wniosku

Adresowanie wniosku

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Krok 2: Dane dzieci

Krok 2: Oświadczenia szkolne

Krok 3: Podsumowanie wniosku

Widok dokumentów roboczych

Wybór sposobu podpisania wniosku

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Aby rozpocząć składanie wniosku drogą elektroniczną, musimy skorzystać z konta użytkownika w portalu Emp@tia.

We wcześniejszym artykule opisaliśmy dla Państwa jak założyć konto użytkownika w portalu Emp@tia.

Aby wysłać elektroniczny wniosek o przyznanie świadczeń należy opatrzyć go "podpisem elektronicznym", na co pozwala Profil Zaufany, opisany dla Państwa tutaj: Jak założyć Profil Zaufany?

Rozpoczynamy od odwiedzenia strony: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

Klikamy przycisk "Wyślij wniosek korzystając z Profilu Zaufanego".

Użycie Profilu Zaufanego

Użycie Profilu Zaufanego

Zostajemy przeniesieni do strony logowania do usługi Profilu Zaufanego.

Po lewej znajduje się formularz logowania dla osób, które założyły Profil Zaufany i potwierdziły go w Punkcie Potwierdzającym - aby kontynuować należy podać tam swój login i hasło do usługi Profilu Zaufanego.

Po lewej znajduje się formularz logowania dla osób, które założyły Profil Zaufany i potwierdziły go przy pomocy bankowości elektronicznej - aby kontynuować należy kliknąć tam ikonę swojego banku i dokończyć logowanie do profilu przez bankowość elektroniczną.

Otworzenie formularza wniosku

Otworzenie formularza wniosku

Jeśli pomyślnie zalogują się Państwo na konto w portalu Emp@tia, zobaczą Państwo tzw. "Panel główny".

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku elektronicznego należy otworzyć właściwy formularz. Możemy to zrobić właśnie w "panelu głównym", bądź wybierając polecenia w bocznym menu, kolejno "Dokumenty", "Nowy dokument".

Wskazówki do wniosku

Wskazówki do wniosku

Tworząc nowy formularz wniosku portal Emp@tia prezentuje wskazówki dot. każdego z nich. Oprócz wskazówek zawartych w prezentowanym okienku warto mieć również przy sobie:

 • numer własnego rachunku bankowego, na który w przyszłości przekazywane mają być świadczenia
 • dane dzieci, szczególnie numery PESEL
 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dziecka - w przypadku dzieci w wieku od 20 do 24 roku życia

Ważne! Dokumenty, które dołącza się do wniosku powinny być zeskanowane. Dopuszczalne są również "fotografie" dokumentów wykonane przy pomocy smartfona, jednak wcześniej warto się upewnić, że są one wystarczająco wyraźne i czytelne.

Adresowanie wniosku

Adresowanie wniosku

Ostatnią czynnością jaką należy wykonać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku jest jego zaadresowanie.

W okienku, które się pojawi należy odszukać właściwy ośrodek, do którego kierowany jest wniosek.

Kryterium wyszukiwania jest miejscowość siedziby danego ośrodka, przykładowo nasz ośrodek ma swoją siedzibę właśnie w Tczewie. Po wpisaniu hasła "Tczew" na liście poniżej pojawią się właściwe dane adresowe do wyboru.

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Przechodzimy do właściwego wypełnienia formularza wniosku.

Formularz wniosku o świadczenie Dobry Start składa się łącznie z 3 kroków, a przed przejściem do kolejnego etapu sprawdzane są ew. pomyłki i wyświetlane są dodatkowe wskazówki.

Pierwszy etap wniosku to uzupełnienie danych osoby wnioskującej o świadczenia. Uzupełniamy wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe. Na tym etapie mamy możliwość wskazania numeru rachunku bankowego, na który w przyszłości wypłacane będą świadczenia.

Krok 2: Dane dzieci

Krok 2: Dane dzieci

Po uzupełnieniu danych wnioskodawcy przechodzimy do kroku 2. Wskazujemy w nim kolejne dzieci, na które wnioskujemy o świadczenie.

Aby dodać dane dziecka klikamy polecenie "Uzupełnij listę osób" - dane dzieci wprowadzamy wtedy wypełniając formularz identyczny jak w przypadku danych wnioskodawcy w kroku 1.

Krok 2: Oświadczenia szkolne

Oświadczenia szkolne

Przy każdym z dzieci, na które wnioskujemy o świadczenie Dobry Start, należy złożyć 2 oświadczenia:

 1. Oświadczenie, że dziecko w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczać do szkoły oraz
 2. Oświadczenie, że dziecko w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie uczęszczać do przedszkola ani tzw. zerówki

Powyższe oświadczenia są niezbędne, ponieważ świadczenie przysługuje wyłącznie uczniom w następujących szkołach:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa,
 • dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Po złożeniu tych dwóch oświadczeń, w dolnej części formularza znajduje się również konieczne oświadczenie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Krok 3: Podsumowanie formularza

Krok 3: Podsumowanie formularza

Na ostatnim etapie wypełniania wniosku "asystent" prezentuje wszystkie dane wprowadzone we wniosku.

Dzięki temu mogą Państwo upewnić się, że wypełniany wniosek zawiera wszystkie informacje, które chcieli Państwo w nim zawrzeć.

Ważne! Po zakończeniu wypełniania wniosku nie ma możliwości otwarcia go ponownie do edycji i wprowadzenia koniecznych poprawek.

Jeśli konieczne jest uzupełnienie którejś z informacji klikamy przycisk "Wstecz", znajdujący się w dolnej części formularza.

Aby zakończyć wypełnianie wniosku wybieramy polecenie "Utwórz dokument".

Widok dokumentów roboczych

Widok dokumentów roboczych

Jeśli w poprzednim kroku zaakceptowaliśmy informacje wprowadzone do wniosku, zostajemy przeniesieni do zakładki "Dokumenty robocze".

Co prawda nie mamy możliwości poprawienia formularza wniosku, który wypełniliśmy w poprzednich krokach, w razie pomyłek musimy wypełnić od nowa formularz wniosku. Wniosek został już zapisany i jest gotowy do wysłania.

Aby wysłać wniosek klikamy polecenie "Wyślij", znajdujące się w dolnej części formularza

Wybór sposobu podpisania wniosku

Wybór sposobu podpisania wniosku

Gdy jesteśmy pewni, że wniosek został wypełniony właściwie i załączone zostały do niego wszystkie dokumenty - w postaci zeskanowanej lub w postaci "fotografii dokumentów", korzystamy z polecenia "Wyślij". Rozpoczynamy wysyłkę, korzystając z opcji podpisania wniosku Profilem Zaufanym.

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Po wybraniu polecenia "podpis ePUAP" pojawi się okno zawierające dane Państwa Profilu Zaufanego. Aby dokończyć wysyłkę formularza wniosku, należy kliknąć polecenie "Potwierdź profilem zaufanym".