Składanie wniosku do właściwego organu właściwego

Osoba składająca wniosek o:

  • świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+
  • świadczenia rodzinne
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia Dobry Start

składa go zgodnie z miejscem swojego zamieszkania.

Osobą właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych może być kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Tylko w przypadku mieszkańców miasta Tczewa, osobą właściwą do wydania decyzji w sprawie ww. świadczeń jest Prezydent Miasta Tczewa, natomiast obsługą wniosków zajmuje się organ właściwy, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

W przypadku osób zamieszkujących poza miastem Tczew, na terenie gminy wiejskiej Tczew (np. w miejscowościach: Rokitki, Czatkowy, Bałdowo, Śliwiny, Turze, Damaszka i etc.), osobą właściwą do wydania decyzji w sprawie ww. świadczeń jest Wójt Gminy Tczew, natomiast obsługą wniosków zajmuje się organ właściwy, którym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie.

Mieszkańcy miasta Tczewa, składając wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej zobowiązani są wskazać siedzibę organu, do którego kierują swój wniosek - wyszukanie naszego ośrodka następuje po wpisaniu nazwy miasta - "Tczew".

Mieszkańcy gminy wiejskiej Tczew, składając wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej zobowiązani są wskazać siedzibę organu, do którego kierują swój wniosek - wyszukanie Gminnego Ośrodka Pomocu Społecznej następuje po wpisaniu nazwy miejscowości - "Gniszewo".

Mapa gminy wiejskiej Tczew

Jeśli zamieszkują Państwo na obszarze zaznaczonym na mapie, ośrodkiem, do którego należy kierować wniosek o przyznanie świadczeń, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, z siedzibą w Gniszewie. Na potrzeby złożenia wniosku o świadczenia należy wyszukać ten ośrodek wpisując nazwę miejscowości: Gniszewo.