Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2021

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2021
Program realizuje założenia Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność, która została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2018r.

Klub Senior Plus
Do Klubu Seniora mogą zapisać się osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat, są mieszkańcami Gminy Miejskiej w Tczewie.
Celem Klubu Senior+ jest aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego
i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. W tym celu działania ukierunkowane są na rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów, organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, w tym m. innymi zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone w klubie nastawione są na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie seniorom udziału w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.
Klub Seniora integruje i wspiera aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewnia Seniorom dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Aktywizuje i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób starszych, wykształca umiejętność aktywnego spędzania wolnego czasu oraz pogłębia wiedzę na temat zdrowego trybu życia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Klubie „Senior +” przy ul. Niepodległości 10 (w poniedziałki, środy lub piątki 11:00 do 15:00;
Tel. 58 531-30-35.