Program Opieka 75+, edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka 75+"- edycja 2021. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Gmina Miejska Tczew, otrzymała dotację na rok 2021 w wysokości 203 868,00 zł. Z wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w programie, których dochód nie przekracza 250 % obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 1752,50 zł, dla osoby w rodzinie - 1320,00 zł.

Informacji dotyczących Programu udzielają pracownicy socjalni MOPS w Tczewie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00, tel. 777-00-20 lub 777-00-30.