Zamówienia publiczne

Do pobrania

Informujemy, że informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie zamówień publicznych mogą Państwo uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie - pod poniższym adresem.