Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2019

Jest to program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Czas realizacji: grudzień 2019r. - lipiec 2020r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową w mieście Tczewie należy:

  • zgłosić się do dowolnego pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2019.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Adres punktu PKPS wydającego żywność na terenie Tczewa:

Zarząd Miejski PKPS w Tczewie

Punkt dystrybucji żywności

ul. 1 Maja 8

83-110 Tczew

tel. (58)777-00-20

Działania towarzyszące

Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych działań towarzyszących, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania otrzymanych art. spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej pokazujące jak sprawnie zarządzać budżetem domowym,
  • programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 są dostępne na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl w zakładce "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020".

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu PO PŻ można składać na piśmie do Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej: ul. Garbary 12/13, 80-827 Gdańsk

Wyniki działań prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2019

W ramach realizacji wydaliśmy żywność pochodzącą z rezerw UE w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Dostawy żywności w Podprogramie 2019 – 70.035,60 kg

Do Podprogram 2019 zakwalifikowano 841 rodzin w tym 1819 osób

Szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2019 objęte zostały rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi: cukier biały, mleko UHT, ser podpuszczkowy, ryż biały, makaron jajeczny, makaron bezglutenowy, kaszę gryczaną, buraczki wiórki, filet z makreli w oleju, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet wieprzowy, szynkę drobiową, fasolę białą, groszek z marchewką, herbatniki maślane, gołąbki w sosie pomidorowym i sok jabłkowy klarowany.

W ramach działań towarzyszących organizowane były warsztaty, prowadzone przez dietetyka. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia rodziny oraz w jaki sposób przeciwdziałać marnotrawieniu żywności. Podczas spotkań zostały zaprezentowane przepisy kulinarne z wykorzystaniem otrzymywanych produktów spożywczych. Z tej formy działań skorzystało 51 osób.

Harmonogram działań towarzyszących pt. "Zdrowe żywienie rodziny i racjonalne wykorzystanie żywności"

03.12.2019 godz. 10:00 Tczew, ul. Niepodległości 10 (Zespół Opiekuńczy)

W warsztatach udział wzięło 27 osób.

31.08.2020 godz. 10:00 oraz godz. 11:30 Tczew, ul. Łazienna 5 (Forum Inicjatyw Społecznych)

W warsztatach udział wzięło łącznie 17 osób.

09.09.2020 godz. 10:00 Tczew, ul. Łazienna 5 (Forum Inicjatyw Społecznych)

W warsztatach udział wzięło 7 osób.