Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2018

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Czas realizacji: sierpień 2018r. - maj 2019r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1268zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1028zł w przypadku osoby w rodzinie,

Natomiast od 1 października 2018 roku

 • 1402zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1056zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2018.

Osoby bezdomne mogą zgłaszać się po pomoc bez skierowania.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

 

Adresy punktów PKPS wydających żywność na terenie miasta Tczewa:

Zarząd Miejski PKPS w Tczewie

83-110 Tczew

ul. Kopernika 9

Punkt dystrybucji żywności,

ul. 1 Maja 10,

83-110 Tczew

tel. (58)777-00-20

Osoby potrzebujące otrzymują między innymi artykuły:

 • Groszek z marchewką

 • Fasola biała
 • Koncentrat pomidorowy
 • Buraczki wiórki
 • Powidła śliwkowe
 • Makaron jajeczny
 • Makaron kukurydziany bezglutenowy
 • Ryż biały
 • Kasza gryczana
 • Herbatniki maślane
 • Mleko UHT
 • Ser podpuszczowy dojrzewający
 • Szynka drobiowa
 • Szynka wieprzowa mielona
 • Pasztet wieprzowy
 • Kabanosy wieprzowe
 • Filet z makreli w oleju
 • Cukier
 • Cukier biały
 • Miód nektarowy wielokwiatowy
 • Olej rzepakowy
 • Gołąbki w sosie pomidorowy

Limit na osobę 49,15 kg/l w zależności od możliwości organizacji

Maksymalne limity roczne nie będą dotyczyły rodzin z dziećmi do 18 roku życia.

Na czym polegają działania towarzyszące?

Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • przygotowania posiłków,
 • dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • zapobiegania marnowaniu żywności.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 są dostępne na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl w zakładce "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020".

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu PO PŻ można składać na piśmie do:

Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

ul. Garbary 12/13, 80-827 Gdańsk

Działania w ramach środków towarzyszących współfinansowane są przez Unię Europejską

W ramach PO PŻ 2014-2020 działania towarzyszące oferowane są wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej.

W działaniach towarzyszących biorą udział osoby zakwalifikowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej (oprócz osób, które korzystają z działań finansowanych z EFS).

Działania mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje program edukacyjny mający na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Zajęcia będzie prowadziła dietetyczka.

Serdecznie zapraszamy osoby korzystające z pomocy żywnościowej.

Zachęcamy do aktywnego udziału w warsztatach pt. "Zdrowe żywienie rodziny i racjonalne wykorzystanie żywności".

Planowany harmonogram spotkań:

 • styczeń 2019 r. - 2 spotkania
 • kwiecień 2019 r. - 2 spotkania

Aktualne szczegółowe informacje o planowanych działaniach zamieszczane są na plakatach wywieszonych w OPS i w punktach wydawania żywności.

Wyniki działań prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2018

W ramach realizacji wydaliśmy żywność pochodzącą z rezerw UE w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Dostawy żywności w Podprogramie 2018 – 73.725,60 kg.

Do Podprogram 2018 zakwalifikowano 899 rodzin w tym 2150 osób.

Szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2018 objęte zostały rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi: cukier biały, mleko UHT, ser podpuszczkowy, ryż biały, makaron jajeczny, makaron bezglutenowy, kaszę gryczaną, buraczki wiórki, filet z makreli w oleju, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet wieprzowy, szynkę wieprzową, szynkę drobiową, fasolę białą, groszek z marchewką, herbatniki maślane, gołąbki w sosie pomidorowym, kabanosy wieprzowe i miód wielokwiatowy.

W ramach działań towarzyszących organizowane były warsztaty, prowadzone przez dietetyka. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia rodziny oraz w jaki sposób przeciwdziałać marnotrawieniu żywności. Podczas spotkań zostały zaprezentowane przepisy kulinarne z wykorzystaniem otrzymywanych produktów spożywczych. Z tej formy działań skorzystało 78 osób.

Harmonogram działań towarzyszących

Warsztaty pt. "Zdrowe żywienie rodziny i racjonalne wykorzystanie żywności"

 • 25.01.2019 godz. 10:00 Tczew, ul. Łazienna 5 (Forum Inicjatyw Społecznych) W warsztatach udział wzięło 23 osoby.
 • 22.03.2019 godz. 10:30 oraz godz. 12.00 Tczew, ul. Łazienna 5 (Forum Inicjatyw Społecznych) W warsztatach udział wzięło 37 osób.
 • 10.05.2019 godz. 10:00 Tczew, ul. Łazienna 5 (Forum Inicjatyw Społecznych) W warsztatach udział wzięło 18 osób.