Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2017

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Czas realizacji: sierpień 2017r. - maj 2018r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1268zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1028zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

 

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2017.

Osoby bezdomne mogą zgłaszać się po pomoc bez skierowania.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Adresy punktów PKPS wydających żywność na terenie miasta Tczewa:

Zarząd Miejski PKPS w Tczewie

83-110 Tczew

ul Kopernika 9

Punkt dystrybucji żywności,

ul. 1 Maja 10,

83-110 Tczew

tel. (58)777-00-20 58777-00-30

Jakie produkty można otrzymać?

Osoby potrzebujące otrzymują między innymi artykuły:

 • groszek z marchewką
 • fasola biała
 • koncentrat pomidorowy
 • buraczki wiórki
 • powidła śliwkowe
 • makaron jajeczny
 • makaron kukurydziany bezglutenowy
 • ryż biały
 • kasza gryczana
 • herbatniki maślane
 • mleko UHT
 • ser podpuszczkowy dojrzewający
 • gulasz wieprzowy z warzywami
 • szynka drobiowa
 • szynka wieprzowa mielona
 • pasztet wieprzowy
 • filet z makreli w oleju
 • cukier biały
 • olej rzepakowy
 • miód nektarowy wielokwiatowy
 • kabanosy wieprzowe

Limit na osobę 50,45 kg/l w zależności od możliwości organizacji.

Maksymalne limity roczne nie będą dotyczyły rodzin z dziećmi do 18 roku życia.

Na czym polegają działania towarzyszące?

Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • przygotowania posiłków,
 • dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • zapobiegania marnowaniu żywności.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 są dostępne na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl w zakładce "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020" oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce "Pomoc żywnościowa"

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu PO PŻ można składać na piśmie do Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, ul. Garbary 12/13, 80-827 Gdańsk

Działania w ramach środków towarzyszących współfinansowane są przez Unię Europejską.

W ramach PO PŻ 2014-2020 działania towarzyszące oferowane są wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej.

W działaniach towarzyszących biorą udział osoby zakwalifikowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej (oprócz osób, które korzystają z działań finansowanych z EFS).

Działania mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje program edukacyjny mający na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Zajęcia będzie prowadziła dietetyczka.

Serdecznie zapraszamy osoby korzystające z pomocy żywnościowej.

Zachęcamy do aktywnego udziału w warsztatach.

Wyniki działań prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogramu 2017

W ramach realizacji wydaliśmy żywność pochodzącą z rezerw UE w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Dostawy żywności w Podprogramie 2017 – 100767,60 kg.

Do Podprogram 2017 przystąpiło 916 rodzin w tym 1918 osób.

Harmonogram działań towarzyszących

Warsztaty "Zdrowe żywienie rodziny i racjonalne wykorzystanie żywności"

 • 28.11.2017, ul. Łazienna 5 (Forum Inicjatyw Społecznych); W warsztatach udział wzięło 20 osób.
 • 24.05.2018, ul. Łazienna 5 (Forum Inicjatyw Społecznych); W warsztatach udział wzięło 20 osób.
 • 12.06.2018, ul. Łazienna 5 (Forum Inicjatyw Społecznych); W warsztatach udział wzięło 20 osób.

Warsztaty były prowadzone przez dietetyka. Osoby, które uczestniczyły w warsztatach poszerzyły wiedzę z zakresu zdrowego żywienia rodziny, poznały sposoby racjonalnego wykorzystania żywności oraz szybkiego przygotowania posiłku z otrzymanych produktów. Warsztaty połączone zostały z degustacją przygotowanych potraw.