Formy pomocy - praca socjalna

Plan dyżurów pracowników socjalnych wraz z numerami wewnętrznymi

Nr telefonu 58-777-00-20, 58-777-00-30, 58-532-60-03

Pokoje przyjmowania interesantów:

- Pokój nr 1 - telefon wewnętrzny 101
- Pokój nr 2 - telefon wewnętrzny 102
- Pokój nr 3 - telefon wewnętrzny 103

Nr telefonu dla Zespołu pracy socjalnej nr 2 734-601-748

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 1

     

Dyżur pracownika socjalnego

Agnieszka Szatkowska
Starszy pracownik socjalny
telefon wewnętrzny: 160
Pokój nr 1
poniedziałek
czwartek
10.20 - 12.40
ul. Elizy Orzeszkowej
ul. Tetmajera 4, 5, 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filip Błażyński
Starszy pracownik socjalny
telefon wewnętrzny: 159
Pokój nr 2
Pokój nr 3
wtorek
piątek
12.40 - 15.15
ul. Bałdowska ul. Czyżykowska ul. Ceglarska      
ul. Nowowiejska ul. Polna Działki Ogrodnicze od ul. Ceglarskiej      
           
Anna Olszewska
Starszy pracownik socjalny
telefon wewnętrzny: 159
Pokój nr 2
Pokój nr 3
środa
piątek
10.20 - 12.40
7.15 - 10.20
ul. 30 Stycznia ul. Kusocińskiego ul. Wyspiańskiego      
ul. B. Prusa ul. Szymborskiej ul. Sienkiewicza      
ul. Konopnickiej ul. Zielona ul. Matejki      
ul. Kasprowicza ul. Jabłoniowa ul. Parkowa      
ul. Iwaszkiewicza Wybudowanie ul. Sportowa      
ul. Żeromskiego ul. Wybickiego Szklane Domy      
ul. Starowiejska ul. Staszica Działki Ogrodnicze od ul. Bałdowskiej      
ul. Gen. Bema   - Osiedle W. Witosa      
Magdalena Cichecka
Specjalista pracy socjalnej
telefon wewnętrzny: 161
Pokój nr 1
Pokój nr 3
wtorek
czwartek
7.15 - 10.20
10.20 - 12.40
ul. Okrana ul. Kochanowskiego ul. Reja      
  ul. Pułaskiego ul. Gen. Dąbrowskiego      
ul. Baczyńskiego ul. Nadbrzeżna ul. Konarskiego      
ul. Bałdowska ul. Tetmajera 1, 2, 3        
           
           
           
           
           

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 2

Bożena Cymanowska
Specjalista pracy socjalnej
734-601-748
Forum Inicjatyw Społecznych
ul. Łazienna 5
środa
piątek
7.15 - 10.20
12.40 - 15.15
ul. Sambora ul. Słowackiego        
ul. Nowa ul. Samborówny        
ul. Chopina ul. Kopernika        
           
Sylwia Pomierska
Specjalista pracy socjalnej
734-601-748
Forum Inicjatyw Społecznych
ul. Łazienna 5
poniedziałek
czwartek
7.15 - 10.20
ul. W. Polskiego ul. Jana z Kolna Plac Piłsudskiego      
ul. Wąska ul. Skromna ul. Targowa      
ul. Piaskowa Plac Patriotów Działki ogrodowe Kolejarz      
ul. Lecha ul. Strzelecka ul. Westerplatte      
         

 

Magdalena Mienik
Starszy pracownik socjalny
734-601-748
Forum Inicjatyw Społecznych
ul. Łazienna 5
wtorek
piątek
7.15 - 10.20
10.20 - 12.40
ul. Stroma ul. Podgórna ul. Zamkowa      
ul. Okrzei ul. Wodna ul. Żeglarska      
ul. Krótka ul. Lipowa ul. Garncarska      
ul. Ogrodowa ul. Nad Wisłą ul. Kościelna      
ul. Dominikańska ul. Ks. Ściegiennego ul. Kręta      
ul. Rybacka ul. Paderewskiego ul. Kołłątaja      
           
     
 
   
Agata Pawluczuk
Pracownik socjalny
734-601-748
Forum Inicjatyw Społecznych
ul. Łazienna 5
poniedziałek
czwartek
10.20 - 12.40
12.40 - 15.15
ul. Kard. Wyszyńskiego ul. Podmurna ul. Mickiewicza      
ul. Łazienna Plac Hallera ul. J. Dąbrowskiego      
ul. Kr, Jadwigi ul. Kościuszki        

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 3

Martyna Styp-Rekowska
Starszy pracownik socjalny
telefon wewnętrzny: 153
Pokój nr 1
Pokój nr 2
środa
piątek
12.40 - 15.15
ul. Stoczniowców ul. Portowców ul. Flisaków      
ul. Za portem ul. Spółdzielcza ul. Dokerów      
ul. Wiślana ul. Nizninna ul. Okrętowa      
ul. Bosmańska ul. Pionierów ul. Chłopska      
ul. Robotnicza ul. Partyzantów        
           
Hanna Wasiljew
Specjalista pracy socjalnej
telefon wewnętrzny: 154
Pokój nr 3
środa
piątek
10.20 - 12.40
10.20 - 12.40
ul. 1 Maja ul. Młyńska Działki Osiedle Zatorze      
ul. Elżbiety ul. Półwiejska ul. Łąkowa      
ul. Prosta ul. Krucza ul. Za Dworcem      
ul. Wilcza ul. Kolejowa ul. Żuławska      
    ul. Wierzbowa      
Paulina Stempa
Pracownik socjalny
telefon wewnętrzny: 155
Pokój nr 3
Pokój nr 2
wtorek
czwartek
10.20 - 12.40
7.15 - 10.20
ul. Gdańska ul. Warsztatowa ul. Nowy Rynek      
ul. Sobieskiego ul. Południowa ul. Pomira      
ul. Wyzwolenia ul. Mostowa ul. Kozia      
ul. Kaszubska ul. Dworcowa ul. Sadowa      
    ul. Pomorska      
           
Sylwia Szulc
Specjalista pracy socjalnej
telefon wewnętrzny: 153
Pokój nr 1
Pokój nr 3
poniedziałek
środa
12.40 - 15.15
7.15 - 10.20
ul. Jedności Narodu ul. Grunwaldzka        
ul. Chłodna ul. Tczewskich Saperów        
           
           
Agnieszka Karczyńska
Starszy specjalista pracy socjalnej
telefon wewnętrzny: 155
Pokój nr 2
poniedziałek
czwartek
7.15 - 10.20
10.20 - 12.40
Aleja Zwycięstwa ul. Czatkowska        
ul. Saperska Działki Osiedle Staszica        
ul. Niepodległości          
           

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 4

Aleksandra Eron
Specjalista pracy socjalnej
telefon wewnętrzny: 152
Pokój nr 2
wtorek
piątek
10.20 - 12.40
7.15 - 10.20
ul. Władysława Jagiełły          
 
 
 
 
 
 
Aleksandra Dzimira
Starszy pracownik socjalny
telefon wewnętrzny: 152
Pokój nr 3
wtorek
czwartek
12.40 - 15.15
ul. Żwirki Osiedle Bajkowe ul. Rokicka      
ul. Korczaka ul. Wł. Andersa ul. Piotrowo      
ul. K. Jagiellończyka ul. Jagiellońska ul. Rejtana      
ul. Lotnicza ul. Królowej Bony ul. Kilińskiego      
ul. Wigury ul. Suchostrzycka ul. S. Batorego      
ul. K. Marysieński ul. Zygmunta Starego ul. Sikorskiego      
           
           
Sławomira Małkiewicz
Specjalista pracy socjalnej
telefon wewnętrzny: 150
Pokój nr 2
poniedziałek
środa
10.20 - 12.40
7.15 - 10.20
ul. Jaworowa ul. Topolowa ul. Kasztanowa      
ul. Brzozowa ul. Jarzębinowa ul. Jodłowa      
           
           
Małgorzata Pielecka
Specjalista pracy socjalnej
telefon wewnętrzny: 150
Pokój nr 3
poniedziałek
środa
12.40 - 15.15
Aleja Solidarności ul. Obrońców Tczewa ul. Traugutta      
ul. Malinowska ul. Suchostrzygi Dworzec ul. Okulickiego      
ul. Hanny Hass ul. Działkowa Działki ul. Traugutta      
Działki Malinowo ul. Gryfa Pomorskiego        
           
Beata Gleinert
Starszy pracownik socjalny
telefon wewnętrzny: 151
Pokój nr 3
wtorek
piątek
7.15 - 10.20
10.20 - 12.40
ul. Armii Krajowej ul. Władysława Jurgo        
ul. Akacjowa          
           
           
           

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie uczestniczy w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Pomoc w tym zakresie mogą uzyskać Państwo podczas dyżuru pracownika socjalnego:

  • w każdą środę, w godz. od 7.15 do 10.20
  • w każdy piątek, w godz. od 10.20 do 12.40