Formy pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie udziela wsparcia w następujących formach:

Formy Pomocy - zlecone:

Zasiłek stały
Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Formy Pomocy - własne:

Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
Dożywianie dzieci
Pomoc obiadowa dla osób, które własnymi siłami nie są w stanie przygotować posiłku
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Udzielanie schronienia
Pobyt w ośrodkach wsparcia
Praca socjalna
Poradnictwo prawne

Świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.