Nasze placówki

Forum Inicjatyw Społecznych - Gminne Centrum Informacji

ul. Łazienna 5

83-110 Tczew

tel. (58) 530-22-20

Zespół Interdyscyplinarny w Tczewie do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Łazienna 5

83-110 Tczew

tel. 662 622 587

Zespół Opiekuńczy MOPS

ul. Niepodległości 10

83-110 Tczew

tel. (58) 531-30-35