Wczasy dla Seniora 2017

Jesteś osobą 60+?

Zespół Opiekuńczy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie

zaprasza Seniorów na WCZASY DLA SENIORA 2017.

Nasze spotkania odbywać się będą od 12 czerwca do 15 września 2017r,

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu uzależnień dla osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu diagnozy i terapii psychospołecznej na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 02.06.2017 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia w formie coachingu dla 10-15 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie informuje, że od dnia 29.05.2017r. w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie przy ul. Łaziennej 5 odbywać się będą cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Informacja o terminach wydawania żywności z programu FEAD - maj 2017

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

22 maja 2017 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

23 maja 2017 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

XIII Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie To Teatr” 10.05.2017r

Kolejny, już Przegląd za nami. Tak jak i poprzednie edycje, ta okazała się dużym osiągnięciem . Oprawa artystyczna, muzyczna, scenografia, niepowtarzalny klimat spowodowały, iż magia teatru zagościła w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. A to wszystko za sprawą aktorów – uczestników wydarzenia.

  

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie grupowych warsztatów z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego 2 grup 10 osobowych uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 17.05.2017 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść dokumentu

Podziękowania Wojewody Pomorskiego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Śniadanie wielkanocne

11 kwietnia 2017 roku seniorzy Dziennego Domu Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy typu "C" Zespołu Opiekuńczego MOPS w Tczewie spotkali się przy wielkanocnym stole.

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS