Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - lipiec 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie!
Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

20 lipca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska U-Ż)

20 lipca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska S-T)

21 lipca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska O-R)

21 lipca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska Ł-N)

22 lipca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska K-L)

22 lipca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska H-J)

23 lipca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska D-G)

23 lipca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska A-C)

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Żywność nie będzie zapakowana w reklamówki

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Żywność wydawana będzie na podstawie ważnych skierowań po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach u pracowników socjalnych.
Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Program „Dobry Start” na nowych zasadach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021, przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski wyłącznie online:

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - czerwiec 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie!
Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

22 czerwca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska A-C)

22 czerwca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska D-G)

23 czerwca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska H-J)

23 czerwca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska K-L)

24 czerwca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska Ł-N)

24 czerwca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska O-R)

25 czerwca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska S-T)

25 czerwca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska U-Ż)

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Żywność wydawana będzie na podstawie ważnych skierowań po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach u pracowników socjalnych.
Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż począwszy od 7.06.2021 r. przywraca się, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, bezpośrednią obsługę interesantów, w szczególności wprowadza się możliwość osobistego złożenia dokumentów w biurze podawczym i punkcie obsługi interesantów. Dyżury pracowników socjalnych dostępne są w tym miejscu.

W budynkach użyteczności publicznej w tym w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie do odwołania obowiązują następujące zasady reżimu sanitarnego:

  • obowiązuje obowiązek zakrywania ust  i nosa przy pomocy maseczki,
  • interesanci zobowiązani są zdezynfekować ręce przed kontaktem z pracownikiem Ośrodka.
  • stanowiska obsługi będą dezynfekowane po zakończeniu obsługi każdego interesanta

Do dyspozycji interesantów w dalszym ciągu pozostaje skrzynka na korespondencję, umiejscowiona w bezpośrednim sąsiedztwie biura podawczego Ośrodka. W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji, prosimy, aby składane podania wraz z załącznikami były trwale połączone (np. zszyte zszywaczem, włożone do koperty, lub koszulki na dokumenty), opatrzone imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i numerem telefonu do kontaktu.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta Tczewa, apelujemy o ile to możliwe, kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP, lub Emp@tia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski

Podstawa prawna

§ 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.861 z późn. zm.).

Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z art. 130 § 2 KP dzień 21 maja 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 01 maja 2021r.

W tym dniu siedziba ośrodka, przy ul. 1 Maja 8, będzie zamknięta dla interesantów.

W związku z powyższym w dniu 21 maja 2021r. w sprawach pilnych prosimy zgłaszać się do pracowników socjalnych, pełniących dyżur w:

Forum Inicjatyw Społecznych

ul.Łazienna 5, Tczew

tel.: 58 530 22 20

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - maj 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie!
Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

17 maja 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska U-Ż)

17 maja 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska S-T)

18 maja 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska O-R)

18 maja 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska Ł-N)

19 maja 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska K-L)

19 maja 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska H-J)

20 maja 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska D-G)

20 maja 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska A-C)

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Żywność wydawana będzie na podstawie ważnych skierowań po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach u pracowników socjalnych.
Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Rodziny wspierające

INFORMACJA
DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, kontynuuje w roku 2021 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt.: ,,Wspieraj Seniora”.

w

Chcesz zachować ciągłość wypłaty „500+”? Złóż wniosek do końca kwietnia

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów! Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia br. – Zachęcam do składania wniosków online, nie ma się czego obawiać, to szybka i bardzo bezpieczna droga – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Źródło: Witryna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Informacja o dodatkowym terminie wydawania żywności z programu FEAD - kwiecień 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o dodatkowym terminie wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD, dla osób, które nie odebrały żywności w dniach od 14 do 19 kwietnia 2021r.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

27 kwietnia 2021 r.- w godz. 8.00 – 14.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Żywność wydawana będzie na podstawie ważnych skierowań po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach u pracowników socjalnych.
Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - kwiecień 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie!
Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

14 kwietnia 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.30 (Nazwiska A-C)

14 kwietnia 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.30 (Nazwiska D-G)

15 kwietnia 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.30 (Nazwiska H-J)

15 kwietnia 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.30 (Nazwiska K-L)

16 kwietnia 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.30 (Nazwiska Ł-N)

16 kwietnia 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.30 (Nazwiska O-R)

19 kwietnia 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.30 (Nazwiska S-T)

19 kwietnia 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.30 (Nazwiska U-Ż)

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Żywność wydawana będzie na podstawie ważnych skierowań po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach u pracowników socjalnych.
Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Terminy Spotkań Centrum Inicjatyw Twórczych

Zaproszenie na spotkania Centrum Inicjatyw Twórczych

Interesujesz się Kulturą? Chcesz być jej twórcą? Dołącz do naszego zespołu

Kochani w końcu nadszedł ten moment... wspólnie z Wami zaczynamy tworzyć Centrum Inicjatyw Twórczych. Jesteśmy ogromnie podekscytowani i ciekawi rezultatów naszych spotkań.

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - luty 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

25 lutego 2021 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

26 lutego 2021 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie nowego oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Komunikat w sprawie transportu na szczepienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 11.02.2021 roku transport do punktu szczepień realizowany jest na obszarze Gminy Miejskiej Tczew. W wyjątkowych przypadkach, transport możne być realizowany nie dalej niż 20 km od granic Gminy Miejskiej Tczew.
 

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych, które będą odbywać się codziennie, przez 5 dni w tygodniu, w ilości 1 godz. dziennie w okresie do dnia 31 grudnia 2021r.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 15 lutego 2021r. do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia

Strony