Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera kampanię „Pandemia przemocy”

O tym, że narodowa kwarantanna może sprzyjać wzrostowi liczby przypadków przemocy domowej, mówiono już na początku pandemii. Dopiero jednak badania, przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, pokazały skalę niepokojącego zjawiska. Badania fundacji dotyczą okresu między marcem a końcem czerwca tego roku, kiedy to wskutek początkowego lockdownu, a także zamknięcia szkół, młodzi ludzie przebywali głównie w domach. Okazuje się, że aż 27 procent ankietowanych dzieci i młodzieży doznało w tym czasie krzywdy. Co dziesiąte skrzywdziła bliska osoba.

Witryna internetowa kampanii: pandemiaprzemocy.fdds.pl

Źródło: dziennikbaltycki.pl

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z dnia 2 listopada 2020, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy iż w okresie od 2 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r., zadania niezbędne do zapewnienia pomocy interesantom będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę. W szczególności we wskazanym okresie zawiesza się możliwość bezpośredniego składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego u wyznaczonego pracownika Ośrodka.

Do dyspozycji interesantów pozostaje skrzynka na korespondencję, umiejscowiona w przedsionku Ośrodka. W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji, prosimy, aby składane podania wraz z załącznikami były trwale połączone (np. zszyte zszywaczem, włożone do koperty, lub koszulki na dokumenty), opatrzone imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i numerem telefonu do kontaktu.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta Tczewa, apelujemy o ile to możliwe, kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP, lub Emp@tia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski.

W przypadku spraw wymagających osobistej wizyty, obsługa interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny spotkania z pracownikiem Ośrodka oraz po rozeznaniu w zakresie zagrożeń związanych z COVID-19, a kontakt interesanta z pracownikiem Ośrodka odbywać się będzie przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego:

  • interesanci zobowiązani są wpisać do rejestru osób wchodzących do budynku.
  • na terenie Ośrodka obowiązuje obowiązek zakrywania ust  i nosa,
  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
  • interesanci zobowiązani są zdezynfekować ręce przed kontaktem z pracownikiem Ośrodka.
  • stanowiska obsługi będą dezynfekowane po zakończeniu obsługi każdego interesanta.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta Tczewa, Ośrodek apeluje, o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i, o ile to możliwe, kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP, lub Emp@tia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski.

Jednocześnie informujemy, że kasa Ośrodka nie będzie czynna w dniach:

  • 10 listopada 2020r.
  • 17 listopada 2020r.
  • 24 listopada 2020r.

Wszystkich wpłat, które dotychczas realizowane były w kasie naszego ośrodka, można dokonać na poniższy rachunek bankowy:

30 1240 1242 1111 0010 0224 8566

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt.: ,,Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – Numer tej infolinii to: 22 505 11 11.

Potrzebę wsparcia można również zgłosić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie, dzwoniąc pod bezpośredni nr telefonu: 58 530-22-20 w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z dnia 23 października 2020, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 26 października 2020 r. zawieszają swoją działalność Dzienny Dom Pobytu. Decyzja o terminie wznowienia działalności obu placówek uzależniona będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Opieka medyczna w czasie epidemii Covid-19

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, z dniem 27 października 2020 r. Szpitale Tczewskie S.A. zostaną przekształcone w szpital II poziomu oraz III poziomu dla pacjentów z COVID. Oznacza to, że szpital będzie przyjmował wyłącznie pacjentów z COVID dodatnim.

Tym samym opiekę szpitalną świadczą następujące podmioty (lista placówek, stan na dzień 22 października 2020):

Uwaga!

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej prowadzi wykaz podmiotów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w poszczególnych rodzajach świadczeń. Można znaleźć tam również informację o zamkniętych poradniach specjalistycznych oraz reorganizowanych oddziałach szpitalnych. Dostępna jest ona pod adresem: https://nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/gdzie-sie-leczyc-w-czasie-covid-19,7748

Jednocześnie prowadzona jest tam lista punktów poboru wymazów do wykonania testu na obecność koronawirusa w województwie pomorskim finansowanych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ. Dostępna jest pod adresem: https://nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/wykaz-punktow-pobran-covid19-dla-pacjentow-ze-skierowaniem,7971

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresy logopedii dla maksymalnie 10 osób (dzieci) uczestniczących w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 29 października do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Do pobrania

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 10 października 2020 r. w budynkach użyteczności publicznej, w tym siedzibie tut. Ośrodka do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym .

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - sierpień 2020

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

20 sierpnia 2020 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

21 sierpnia 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Komunikat miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Tczewie w sprawie zmian w zakresie obowiązku zasłania ust i nosa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 8 sierpnia 2020 r. w budynkach użyteczności publicznej, w tym siedzibie tut. Ośrodka do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym .

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z utrzymującym się wzrostem zachorowań i koniecznością dalszego przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z rekomendacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2020 roku Zespół Opiekuńczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie wstrzymuje z dniem 10.08.2020 roku wszystkie odwiedziny w Ośrodku Opiekuńczym.
Podjęte działania mają na celu zachowanie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w sprawie składania wniosków w siedzibie ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż począwszy od 03.08.2020 r. możliwe będzie osobiste składanie w siedzibie Ośrodka, przy ul. 1 Maja 8, wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start.

Jednocześnie Ośrodek przypomina, że osoby otrzymujące świadczenia wychowawcze 500+ na podstawie rozstrzygnięć wydanych od 1 lipca 2019 r. nie mają obowiązku składania wniosku o to świadczenie.

Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Zmiana decyzji administracyjnych w przedmiocie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności z powodu epidemii COVID-19

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 374 z póżn.

Utrata dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy ś

Strony