Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

W związku z powyższym prosimy o ograniczenie przychodzenia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. O ile to możliwe, prosimy sprawy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną (szczegółowe instrukcje jak złożyć wniosek tą drogą można znaleźć pod adresem https://mops.tczew.pl/ewnioski) lub za pośrednictwem poczty. Klienci, którzy przyjdą do Ośrodka, będą przyjmowani pojedynczo.

Dane teleadresowe poszczególnych jednostek:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

ul. 1 Maja 8

83-110 Tczew

tel.(58) 777-00-20

(58) 777-00-30

sekretariat@mops.tczew.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. 1 Maja 8

83-110 Tczew

(58) 532-73-90

fax.: (58) 532-60-03

sekretariat@mops.tczew.pl

Forum Inicjatyw Społecznych - Centrum Aktywności Lokalnej

ul. Łazienna 5

83-110 Tczew

tel. (58) 530-22-20

fis@mops.tczew.pl
 
Zespół Opiekuńczy MOPS

ul. Niepodległości 10

83-110 Tczew

tel. (58) 531-30-35 wew. 31

zo.niepodleglosci@mops.tczew.pl

Klientów Ośrodka odbierających świadczenia w formie gotówkowej w kasie Ośrodka prosimy o przychodzenie po odbiór świadczeń wyłącznie w wyznaczonych godzinach (11.30-14.00) i nie przebywanie na terenie Ośrodka poza godzinami otwarcia kasy. Jednocześnie zachęcamy te osoby do zmiany formy realizacji świadczeń i wskazania rachunków bankowych, na które mają być przekazywane świadczenia.

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo klientów jak i pracowników Ośrodka apelujemy o:

  • zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra)
  • przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie w tej sprawie.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Poleceniem z dnia 11 marca 2020 r. Wojewoda Pomorski z dnia 11 marca 2020 r. nakazał w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. czasowo zawiesić działalność w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. centrach integracji społecznej;
  3. klubach integracji społecznej;
  4. dziennych domach i klubach seniora;
  5. środowiskowych domach samopomocy;
  6. warsztatach terapii zajęciowej.

W związku z powyższym, we wskazanym okresie zawieszają swoją działalność Dzienny Dom Pobytu oraz Klub Senior +.

Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że podjęto decyzję o zawieszeniu do odwołania działań związanych z realizacją projektu Społeczna od-nowa RPPM.06.02.01-22-0001/17 oraz POMOST do aktywizacji RPPM.06.01.02-22-0033/17.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie w tej sprawie.

Odwołanie imprezy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o odwołaniu Gali Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku, które organizowane są w partnerstwie z Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie. Miały odbyć się w dniu 3 kwietnia br. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

O kolejnym terminie tej imprezy powiadomimy.

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - marzec 2020

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

9 marca 2020 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

10 marca 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Gmina Miejska Tczew pozyskała środki finansowe w wysokości 97 233,75 zł na realizację wymienionego programu. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.
Program adresowany jest do pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - luty 2020

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

17 lutego 2020 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

18 lutego 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresy logopedii dla 4 do 11 osób (dzieci) uczestniczących w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 05.02.2020 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 72 godzin warsztatów socjoterapeutycznych dla grupy otwartej w wieku od 7 do 15 lat
w ramach projektu „Społeczna od-nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 03.02.2020 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - styczeń 2020

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

28 stycznia 2020 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

29 stycznia 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Ponowna wypłata świadczeń, grudzień 2019

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, informuje iż ponowna wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych (program rodzina 500+) oraz z funduszu alimentacyjnego, dla osób które nie odebrały świadczeń w kasie MOPS będzie miała miejsce w dniu 19 grudnia 2019r. w kasie MOPS, w godz. od 11:30 do 14:30.

Strony