Wystawa haftu

W dniu 11 października  2011r. w siedzibie Forum Inicjatyw Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przy ulicy Łaziennej 5, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac rękodzielniczych Pani Marii Pawłowskiej - beneficjentki projektu Cafe Senior.

 
Zaprezentowane zostały hafty koronkowe, krzyżykowe oraz  richelieu.
 

Wystawę otworzyła Pani Izabela Rzeniecka – Kierownik Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie, prezentując w kilku słowach sylwetkę Pani Marii.

 

Dojrzałość w sieci – Tczew wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki z zakresu edukacji cyfrowej osób 50+

26 września w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala wieńcząca pierwszą edycję konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
 

Celem konkursu jest walka z cyfrowym wykluczeniem osób 50+ poprzez promocję rozwiązań zachęcających do korzystania z internetu.
 

Inwestuj w aktywną starość – bank czasu jako dobra praktyka

Bank Czasu to modelowy przykład działań promujących ruch samopomocy wśród osób starszych i niepełnosprawnych. Istotą działania „Banku Czasu-bankiem Życzliwości” jest wzajemna wymiana usług i pomocy pomiędzy jego uczestnikami w formie bezgotówkowej. Umożliwia dzielenie się swoim wolnym czasem i umiejętnościami w ramach katalogu usług, przy czym każda godzina pracy ma taką samą wartość.

Sukces zespołu Fisolki

W dniu 24 października 2011 w Teatrze „Wybrzeże”, pod patronatem Wojewody  Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, odbyła się IX edycja Festiwalu „Pozapozy”, największego na Pomorzu święta artystów niepełnosprawnych i pełnosprawnych, amatorów i profesjonalistów, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

 

Tczewskie Targi Ludzi Złotego Wieku

 

W dniu 30 września 2011 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Tczewie odbyły się Tczewskie Targi Ludzi Złotego Wieku. W tym dniu do Centrum Kultury i Sztuki zjechało blisko 30 wystawców z całej Polski. Prezentowali produkty i usługi ułatwiające życie i poprawiające aktywność seniorów. Wśród wystawców znalazły się banki, firmy oferujące produkty i usługi zdrowotne, sprzęt rehabilitacyjny, odzież czy urządzenia elektroniczne dla seniorów. Tczewskie Targi Ludzi Złotego Wieku odwiedziło kilkaset osób.

Tczewskie Targi Ludzi Złotego Wieku

Tczewskie Targi Ludzi Złotego Wieku
- zaprezentuj swoją firmę jako przyjazną osobom 50+

 

 

Organizatorzy tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zapraszają lokalne firmy do udziału w Tczewskich Targach Ludzi Złotego Wieku w dn. 30.09.2011 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

 

Zmiany w "becikowym" od 1 stycznia 2012 r.

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Święto Ulicy!

Mieszkańcy Starego Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie dziękują wszystkim mieszkańcom za udział w Święcie Ulicy!

 

Wczasy letnie dla Seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

zaprasza seniorów na wczasy,

które odbędą się w miesiącu sierpniu

w Zespole Opiekuńczym przy

ul. Niepodległości 10 w Tczewie.

 

Strony