Korpus Wsparcia Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Zaprasza mieszkańców Tczewa w wieku 65 lat i więcej do skorzystania z bezpłatnego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy

OGŁOSZENIE DLA OBYWATELI UKRAINY
ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje, że od dnia 08 sierpnia 2022 r. pomoc żywnościowa
dla obywateli Ukrainy
w ramach programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10
2x w tygodniu, tj. poniedziałki i środy w godz. 13.00 - 15.00

ОГОЛОШЕННЯ

ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ інформує,

Program Opieka 75+, edycja 2022

Program Opieka 75+, edycja 2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka 75+"- edycja 2022. Program zakłada wsparcie finansowe Gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”

Centrum Kształcenia Zawodowego "NAUKA"w Tczewie zaprasza Osoby z Ukrainy po 18 roku życia do wzięcia udziału w projekcie „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”.
Projekt będzie realizowany od września do stycznia 2023r. Udział w nim weźmie 50 osób z Ukrainy.
W trakcie projektu osoby z Ukrainy mają możliwość nieodpłatnej nauki języka polskiego. Przygotowujemy osoby po 18 roku życia poprzez warsztaty i wykłady do poprawy życia w Polsce oraz nabycia umiejętności cyfrowych, społecznych i prawnych.
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – podsumowanie zmian

 W art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uregulowano prawo do świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisu świadczenie to przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL jak i innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Sklep Społeczny czynny 2 razy w tygodniu

Od lipca 2022 r. Sklep Społeczny przy ul. Żwirki 40 czynny będzie w poniedziałki i czwartki w godzinach 11.00 – 15.00

 

З липня 2022 року Соціальний магазин за адресою вул. Żwirki 40 працюватиме понеділок та четвер з 11.00 до 15.00

 

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

12.07.2022r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska U-Ż  )
11.00-13.00 ( Nazwiska S-T )

Strony