Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w sprawie osób podszywających się pod pracowników Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników MOPS, usiłującymi wyłudzić dane osobowe mieszkańców Tczewa.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej docierają sygnały, iż nieznane osoby próbują wyłudzić od mieszkańców dane osobowe pod pretekstem uzyskania uprawnień do preferencyjnego zakupu węgla.

Komunikat w sprawie terminu wypłaty drugiej raty dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wniosek o ustalenie prawa do tego dodatku w styczniu 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina, iż osoby które złożyły wniosek o dodatek osłonowy w styczniu br. otrzymują go w dwóch ratach.
Osoby, które otrzymały pierwszą ratę dodatku osłonowego w kasie MOPS w miesiącu marcu br., mogą odebrać drugą ratę dodatku osłonowego w kasie Ośrodka, przy ul. 1 Maja 8 w terminie wskazanym we wcześniejszym piśmie, tj. w dniu 1 grudnia 2022 r. w godzinach od 11.00 do 14.00.

Ważne terminy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina o ważnych terminach, od których uzależnione jest prawo do poszczególnych świadczeń oraz termin ich wypłaty.

Dodatek osłonowy
Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku osłonowego mają na to czas do 31 października 2022 r.. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej

„Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

10.10.2022r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska U-Ż  )
11.00-13.00 ( Nazwiska S-T )

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Sklepie Społecznym

Informujemy, że od 01.10.2022 r. pomoc dla obywateli Ukrainy ze Sklepu Społecznego przy ul. Kwiatowej 2 wydawana będzie na podstawie upoważnienia wydanego przez MOPS w Tczewie.
Do odbioru towarów obowiązuje kryterium dochodowe:
- dla gospodarstwa jednoosobowego 1707,20 zł
- dla gospodarstwa wieloosobowego 1320 zł x ilość osób w rodzinie.

Po upoważnienia można zgłosić się do MOPS, ul. 1 Maja 8 w godz. 7.30 – 10.00 od poniedziałku do piątku.

Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967). Obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców Tczewa zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

Zmiany w dodatku węglowym

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967) uległy zmianie zasady przyznawania dodatku węglowego.

Seniorzy w akcji -Towarzystwo Inicjatyw Twórczych"ę"

Zapraszamy osoby z Ukrainy na spotkania do Klubu w ramach realizowanego projektu Seniorzy w akcji  -Towarzystwo Inicjatyw Twórczych"ę".
Projekt zatytułowany "KLUB IN TEMPO NOVA - szybki szlak do integracji Polsko – Ukraińskiej"

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie (czwartek) w godzinach od 14.00-17.00 w Ośrodku Zespołu Opiekuńczego MOPS w Tczewie ul. Niepodległości 10

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Sklepach Społecznych

Informujemy, że od 01.09.2022 r. pomoc dla obywatelu Ukrainy ze Sklepów Społecznych wydawana będzie na podstawie upoważnienia wydanego przez MOPS w Tczewie.
Do odbioru towarów na miesiąc wrzesień 2022 r. obowiązuje kryterium dochodowe:
- dla gospodarstwa jednoosobowego 776 zł,
- dla gospodarstwa wieloosobowego 600 zł x ilość osób w rodzinie.

Po upoważnienia można zgłosić się do MOPS, ul. 1 Maja 8 i 10 w godz. 7.30 – 10.00 od poniedziałku do piątku.

Komunikat w sprawie dodatku węglowego

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692). Obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców Tczewa zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.
Zgodnie z ustawą gospodarstwa domowe, zamieszkujące budynki, których główne źródło ogrzewania jest zasilane węglem kamiennym, mogą uzyskać 3 tys. zł. dodatku węglowego. Wnioski można składać osobiście lub drogą elektroniczną w terminie do 30 listopada 2022 r.
Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

25.08.2022r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska A-C )
11.00-13.00 ( Nazwiska D-G )

Strony