Informacja o terminach wydawania żywności z programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 
Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10
Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

 

Informacja dla rodzin wspierajacych

INFORMACJA
DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. 1-go Maja 8 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu przy użyciu posiadanych przez Zamawiającego „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy Tczew powyżej 65 roku życia w ilości 200 szt.

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia …07 lipca 2023r.. do godz. 8.00

Aktywność międzypokoleniowa

Od 1 lipca 2023 roku rusza projekt zatytułowany „Aktywność międzypokoleniowa” w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2023r .

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO.

Informacja o terminach wydawania żywności z programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

20.06.2023r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska U-Ż )
11.00-13.00 ( Nazwiska S-T )

PO PŻ Podprogram 2021 Plus - zmiana kryterium dochodowego

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany dotyczące pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiana dotyczy zwiększenia kryterium dochodowego uprawniające do skorzystania z Programu FEAD, Podprogram 2021 Plus. Obecnie dochód nie może przekroczyć 235%, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Piknik Polsko-Ukraiński

„KLUB IN TEMPO NOVA szybki szlak do integracji Polsko – Ukraińskiej” oraz Seniorzy z Klubu Senior+ z Tczewa zapraszają naszych przyjaciół z Ukrainy na Piknik Polsko-Ukraiński na Osiedlu Witosa 3 czerwca 2023r. o godz. 10:30.

W programie:

- występ zespołu muzycznego Mega Ton

- wystawa prac Seniorów

- konkursy dla najmłodszych

- wspólne grilowanie

- kiełbaski, kaszanka

- chleb ze smalcem

- zupa grochowa

- drożdżówka

- kawa, herbata

 

Informacja o terminach wydawania żywności z programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

25.05.2023r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska A-C )
11.00-13.00 ( Nazwiska D-G )

Strony