Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od lutego 2023 roku planowane jest rozpoczęcie kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z tym prosimy osoby zainteresowane o kontakt z pracownikiem socjalnym z rejonu swojego zamieszkania w celu uzyskania nowych skierowań.
Godziny dyżurów pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Maja 8 zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka oraz na stronie internetowej MOPS.

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.
Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Gmina Miejska Tczew pozyskała środki finansowe w wysokości 615.978,00 zł na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego głównymi założeniami jest poprawa jakości życia oraz wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Komunikat w sprawie dodatku na ogrzewanie prądem

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, począwszy od 1 grudnia 2022 r. możliwe będzie składanie wniosków o dodatek elektryczny. Obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców Tczewa zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

UWAGA!!! Próba oszustwa

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w sprawie prób wyłudzenia pieniędzy pod pretekstem preferencyjnego zakupu węgla

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ostrzega przed próbami wyłudzenia środków przez osoby podszywające się pod MOPS.

Strony