Terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego

Terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego

Czerwiec 2018:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 26 czerwca 2018r.
2. od G do K 27 czerwca 2018r.
3. od L do R 28 czerwca 2018r.
4. od S do Ż 29 czerwca 2018r.

Lipiec 2018:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 31 lipca 2018r.
2. od G do K 25 lipca 2018r.
3. od L do R 26 lipca 2018r.
4. od S do Ż 27 lipca 2018r.

Sierpień 2018:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 28 sierpnia 2018r.
2. od G do K 29 sierpnia 2018r.
3. od L do R 30 sierpnia 2018r.
4. od S do Ż 31 sierpnia 2018r.

Wrzesień 2018:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 25 września 2018r.
2. od G do K 26 września 2018r.
3. od L do R 27 września 2018r.
4. od S do Ż 28 września 2018r.

Październik 2018:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 30 października 2018r.
2. od G do K 31 października 2018r.
3. od L do R 25 października 2018r.
4. od S do Ż 26 października 2018r.

 

Wypłaty świadczeń na konto bankowe realizowane są do ostatniego dnia danego miesiąca.

Uwaga!

Nie później niż od 8 sierpnia 2018r. dostawcy usług płatniczych tj.:

- banki krajowe

- oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych

- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

zobowiązani są do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego.

Dostęp do rachunku podstawowego pozwoli na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych). Dostawca usług płatniczych obowiązany jest do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych w zakresie krajowych transakcji płatniczych nieodpłatnie. Szczegółowe informacje dot. podstawowego rachunku płatniczego dostępne są na stronie Komisji Nadzoru Finansowego