Program pomocy żywnościowej FEAD

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym poprzez wydanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania do otrzymania pomocy wydają pracownicy socjalni z rejonów.

 

Dystrybucją żywności na terenie naszego miasta zajęły się dwie organizacje pozarządowe:

- Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Tczew

- Stowarzyszenie "Wspólnie dzieciom" Tczew