Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie konsultacji z zakresu logopedii dla maksymalnie 10 osób (dzieci), uczestniczących w projekcie "Społeczna od-nowa", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 4 grudnia 2020r. do godz. 10.00 na adres: k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr (58) 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia