Spotkania dla osób uwikłanych w problem przemocy

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie informuje, że od dnia 10.06.2019r. w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie przy ul. Łaziennej 5 odbywać się będą cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

 

Data godzina osoba prowadząca
10.06.2019 900-1030 prawnik MOPS w Tczewie
12.06.2019 1000-1200 przedstawiciel Policji w Tczewie
przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tczewie
19.06.2019 1000-1130 psycholog MOPS w Tczewie
28.06.2019 1000-1130 psycholog MOPS w Tczewie