PROGRAM  OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

Czas realizacji: luty 2023r. - sierpień 2023r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz uzyskujących dochód nieprzekraczający:
• 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową w mieście Tczewie należy:
zgłosić się do pracownika socjalnego MOPS z rejonu swojego zamieszkania w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby, których sytuacja dochodowa nie jest znana w tutejszym Ośrodku, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

UWAGA!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?
Adres punktu PKPS wydającego żywność na terenie Tczewa:

Zarząd Miejski PKPS w Tczewie
83-110 Tczew
ul Kopernika 9
(Punkt dystrybucji żywności, ul. 1 Maja 10, 83-110 Tczew
tel. (58)777-00-20 )

Zestaw artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2021 Plus obejmuje:
1) Artykuły warzywne i owocowe
- powidła śliwkowe 0,3 kg
2) Artykuły skrobiowe
- makaron jajeczny świderki 2 kg
3) Artykuły mleczne
- mleko UHT 2 l
4) Artykuły mięsne
- szynka wieprzowa mielona 0,9 kg
5) Cukier
- cukier biały 2 kg
6) Tłuszcze
- olej rzepakowy 2 l
Limit na osobę ok. 9,2 kg/l w zależności od możliwości organizacji
Na czym polegają działania towarzyszące
Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych działań towarzyszących, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
• warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania otrzymanych art. spożywczych,
• warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia,
• warsztaty edukacji ekonomicznej pokazujące jak sprawnie zarządzać budżetem domowym,
• programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu PO PŻ
można składać na piśmie do
Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
ul. Garbary 12/13, 80-827 Gdańsk