Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Gmina Miejska Tczew w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej-Fundusz Solidarnościowy, pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej na kwotę 101.767,71 zł. Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
• ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
• wymaga wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywa w domu, tj. nie korzysta
z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.
Program ma na celu zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych uzyskania czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami w formie
14 - dniowego bezpłatnego pobytu całodobowego, który realizowany jest w Ośrodku Opiekuńczym w Tczewie, ul. Niepodległości 10.
Gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń
w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 Programu)
i Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.
Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach pobytu całodobowego.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dofinansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do Zespołu Opiekuńczego tel. 58 531 30 35 wew. 32 lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 58 777 00 20 wew. 128 lub 130.

Do pobrania:

  1. Załącznik nr 6
  2. Załącznik nr 7
  3. Załącznik nr 11
  4. Klauzula RODO