Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z art. 130 § 2 KP dzień 21 maja 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 01 maja 2021r.

W tym dniu siedziba ośrodka, przy ul. 1 Maja 8, będzie zamknięta dla interesantów.

W związku z powyższym w dniu 21 maja 2021r. w sprawach pilnych prosimy zgłaszać się do pracowników socjalnych, pełniących dyżur w:

Forum Inicjatyw Społecznych

ul.Łazienna 5, Tczew

tel.: 58 530 22 20